AD

NYHETER

Ny generation Scorpion skördare lanseras

2013 lanserades Scorpion-skördaren på marknaden för första gången och sedan dess har den varir Ponsses flaggskeppsmaskin. Omedelbart efter lanseringen blev Scorpion en global försäljningsframgång. Scorpion-skördare har redan tillverkats i över 1 200 exemplar och sålts i 25...

Fler vill föryngringsavverka fjällnära skog

Skogsägarna ansökte om tillstånd för avverkning av 14.564 hektar fjällnära skog under 2020. Det är en ökning med 394 procent jämfört med 2019. Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om avverkning av 274.221 hektar skog, vilket är under...

Mer kraft i Hydremas uppdaterade hjulgrävare

Maskintillverkarna är i full gång med att byta från steg IV- till steg V-motorer för att kunna uppfylla de senaste miljökraven för låga utsläpp. Danska Hydrema nöjer sig inte med att endast optimera miljöaspekterna. Fabriken tar tillfället...

Setra levererar trästomme till Cederhusen

Träindustriföretaget Setra levererar trästommen även till det andra huset som byggs i bostadskvarteret Cederhusen i Hagastaden, Stockholm. Trästommarna tillverkas och packas i Setras fabrik för korslimmat trä och transporteras på två timmar till bygget.

Steelwrist och Volvo i samarbete om helautomatiska snabbfästen

Steelwrist och Volvo CE fortsätter att utveckla samarbetet som startade för drygt tio år sedan när Steelwrist blev huvudleverantör av fabriksmonterade tiltrotatorer och snabbfästen på Volvos grävmaskiner. Då efterfrågan på helautomatiska snabbfästen på grävmaskiner...

Så kan digitalisering öka återbruket i byggbranschen

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots att stora mängder av detta avfall håller hög kvalitet är det lite som i dagsläget återbrukas. IVL har i en rapport för Boverket utforskat hur...

Nytt pris ska synliggöra kvinnliga förebilder i byggbranschen

Nu lanseras priset Årets byggkvinna. Priset ska lyfta fram kvinnliga förebilder i byggbranschen och på sikt få fler att söka sig till branschen. Målet är en jämnare könsfördelning, vilket kan bidra till en sundare och schysstare kultur...

Christian Levin blir ny vd på Scania

Scanias styrelse har utsett Christian Levin till ny verkställande direktör och koncernchef på Scania från den 1 maj, 2021. Christian Levin är idag operativ chef för Traton Group och har mer än 20 års tidigare...

Bygg & Anläggning

Ny generation Scorpion skördare lanseras

2013 lanserades Scorpion-skördaren på marknaden för första gången och sedan dess har den varir Ponsses flaggskeppsmaskin. Omedelbart...

Företagsnyheter

Ny generation Scorpion skördare lanseras

2013 lanserades Scorpion-skördaren på marknaden för första gången och sedan dess har den varir Ponsses flaggskeppsmaskin. Omedelbart...

Fler vill föryngringsavverka fjällnära skog

Skogsägarna ansökte om tillstånd för avverkning av 14.564 hektar fjällnära skog under 2020. Det är en ökning...

Mer kraft i Hydremas uppdaterade hjulgrävare

Maskintillverkarna är i full gång med att byta från steg IV- till steg V-motorer för att kunna...

Setra levererar trästomme till Cederhusen

Träindustriföretaget Setra levererar trästommen även till det andra huset som byggs i bostadskvarteret Cederhusen i Hagastaden, Stockholm....

Steelwrist och Volvo i samarbete om helautomatiska snabbfästen

Steelwrist och Volvo CE fortsätter att utveckla samarbetet som startade för drygt tio år sedan när Steelwrist...

Så kan digitalisering öka återbruket i byggbranschen

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots att stora mängder av detta...

TEKNIK & FORKSNING

Mer kraft i Hydremas uppdaterade hjulgrävare

Maskintillverkarna är i full gång med att byta från steg IV- till steg V-motorer för att kunna...

Setra levererar trästomme till Cederhusen

Träindustriföretaget Setra levererar trästommen även till det andra huset som byggs i bostadskvarteret Cederhusen i Hagastaden, Stockholm....

Engcon och Volvo i globalt samarbete

Under 2020 startade det gemensamma projektet med Engcons eML (engcon Machine Link), och Volvo Smart Connect, vilket...

SKOG

Fler vill föryngringsavverka fjällnära skog

Skogsägarna ansökte om tillstånd för avverkning av 14.564 hektar fjällnära skog under 2020. Det är en ökning...

Läs senaste Numret

Mest läst

Fler vill föryngringsavverka fjällnära skog

Skogsägarna ansökte om tillstånd för avverkning av 14.564 hektar fjällnära skog under...

Nytt pris ska synliggöra kvinnliga förebilder i byggbranschen

Nu lanseras priset Årets byggkvinna. Priset ska lyfta fram kvinnliga förebilder i...

Christian Levin blir ny vd på Scania

Scanias styrelse har utsett Christian Levin till ny verkställande direktör och koncernchef...

Så kan digitalisering öka återbruket i byggbranschen

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots...

MILJÖ

Regeringen vill se minskade utsläpp från arbetsmaskiner

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att...

Veidekke satsar mer på hållbarhet

I takt med stärkta ambitioner och för att kunna förstärka sina erbjudanden kring hållbara lösningar så organiserar...

Ny klimatberäkningsmetod för byggbranschen

Branschinitiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, LFM30, har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande...

PRODUKTNYHETER

Mer kraft i Hydremas uppdaterade hjulgrävare

Maskintillverkarna är i full gång med att byta från steg IV- till steg V-motorer för att kunna...

Steelwrist och Volvo i samarbete om helautomatiska snabbfästen

Steelwrist och Volvo CE fortsätter att utveckla samarbetet som startade för drygt tio år sedan när Steelwrist...

Stora Enso och H&M ska göra tyg av skog

TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso och LSCS Invest, investerar nu 352...

MÄSSOR

Entreprenad Live Göteborg flyttas till september

Entreprenad Live som planerats att genomföras i Göteborg 20-22 maj på Säve depå flyttas nu till 9-11...

Mest läst

Nu inleds processtester i Dannemoragruvan

Företaget Grangex, som äger Dannemoragruvan i norduppland, utser Golder Associates för det...

17 tons huggarvagn från Farma

Nu lanserar Farma sin största huggarvagn genom tiderna. Vagnen är i första...

Regeringen vill se minskade utsläpp från arbetsmaskiner

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen...

Stora Enso och H&M ska göra tyg av skog

TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso och...