Entreprenad

De vill minska intrång i naturen vid vägbygge

Nye Veier AS, ett bygg- och anläggningsföretag som ägs av norska staten, ska få en bättre och övergripande överblick över hur företaget arbetar för...

Bygg

Anläggning

Entreprenadredskap

Fastigheter