Nytt sätt att projektera ska öka återbruket

IVL ska tillsammans med ett antal samarbetspartners ta fram en men metod som möjliggör cirkulär projektering och en effektivare återbuksprocess.

I ett Vinnovaprojekt ska stiftelsen IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med flera samarbetspartners utveckla en metod som ska möjliggöra en cirkulär projektering och en effektivare process för återbruk. 

Tanken är att återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projekteringen av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet är bygg- och fastighetssektorn långt från cirkulär i dagsläget, och för att minska klimatutsläpp och resursförbrukning behöver nya arbetssätt och återbruk komma på plats.

– Det finns flera digitala tjänster för projektering och även för inventering av återbrukbara byggprodukter, men de är i dagsläget inte integrerade med varandra. I det här projektet vill vi lägga en grund för en övergång till cirkulär projektering i branschen och stötta samverkan och informationsutbyte mellan olika aktörer, säger Åsa Nilsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den metod som utvecklas ska underlätta flöden mellan olika digitala tjänster som projekteringsverktyg i BIM och inventeringstjänster för återbruk. Utgångspunkten är att återbruk ska kunna integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter.

– I dagsläget krävs det ganska mycket manuell handpåläggning när vi inventerar för återbruk, till exempel i CCBuild, och sedan importerar våra återbruksinventeringar för vidare arbete i BIM-modellen i Revit. Vi ser fram emot att inom projektet få fram mer standardiserade arbetssätt med digitala flöden som gör arbetet mer tidseffektivt och därmed underlättar återbruk i fler projekt, säger Maja Lindborg på Kaminsky Arkitekter som är delprojektledare.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se