Stor konferens om nollutsläpp i byggbranschen

Den 19-21 juni kommer det arrangeras en konferens i Oslo om nollutsläpp i byggbranschen. Över 300 forskare från 45 länder väntas delta i konferensen.

Över 300 forskare från 45 länder deltar i konferensen om nollutsläpp i byggbranschen som hålls i Oslo den 19-21 juni.

– Ämnet väcker stort intresse, då bygg- och anläggningsbranschen är en av de största bidragsgivarna till koldioxutsläpp globalt, säger Mahdi Kioumarsi, docent vid OsloMet, som står i spetsen för ”Net-Zero Future 2024”.

Konferensen tar upp frågor som är avgörande för att uppnå byggnader med nettonollenergi, och för att minimera den byggda miljöns koldioxidavtryck. Detta inkluderar innovativa lösningar, avancerad teknik och hållbara metoder under hela livscykeln för konstruktion, drift och rivning av byggnader. Konferensen fokuserar särskilt på: 

  • förberedelseprocesser för noll eller negativt koldioxidavtryck
  • robotkonstruktionsteknik för minimal formsättning och platsaktiviteter
  • ny strukturell design för optimal prestanda med minsta möjliga materialanvändning
  • avancerad tillståndsbedömning och hälsoövervakningsstrategier för längsta möjliga livslängd
  • innovativ livscykelanalys och policy för effektiv infrastrukturförvaltning

Konferensen är baserad på projektet ”Net-Zero Future”, som är en internationell allians med forsknings- och utbildningsaktiviteter för minskning av koldioxidavtryck i den byggda miljön, koordinerat av OsloMet, och med stöd från Norges forskningsråd.

”Ämnet väcker stort intresse, då bygg- och anläggningsbranschen är en av de största bidragsgivarna till koldioxutsläpp globalt”

Yrkesgrupper från Norge, Tyskland, Indien, Sydafrika och USA är involverade i projektet.

Utöver konferensen kommer även en veckas sommarskola för studenter och forskare att hållas i Oslo med ett tema relaterat till nollutsläpp.

Här kan du läsa mer om konferensen

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se