Första Walter gengaspanna installerad i Enköping

Magnus Johnsson, vd på Arkmek Maskin som är svensk återförsäljare för gengaspannan Walter visar gengasmotorn som drivs av gengas som producerar 50 kW el och 130 kW varmvatten på 50 kg flis. Foto: Per Eriksson

Den finska gengaspannan Walter som producerar både el och värme är nu i drift hos Svinnegarn Huseby Säteri utanför Enköping. Walters gengaspanna förgasar flis och kan producera 50 kilowatt el och 130 kilowatt varmvatten med hjälp av endast 50 kilo träflis. 

Svinnegarn Huseby Säteri arbetar med att producera spannmål och på gården finns också ett tiotal bostäder som man hyr ut. Företaget har egen skog där man kan göra uttag för att producera flis som används som bränsle för gengaspannan.

Walters gengaskraftverk passar just mindre hyresfastigheter, jordbruk eller mindre företag som kan bli helt självförsörjande på både elektricitet och värme. 

Walters gengaspanna kräver ett minimalt underhåll. I princip räcker det med att man fyller flistorken med flis så är resten av processen automatiserad.

– Fördelarna är flera. Systemet ersätter fossila bränslen med koldioxidneutral biomassa och kostnaden för elen per kilowattimme är låg jämfört med inköpt el., säger Magnus Johnsson, vd på företaget Arkmek Maskin som sedan 2022 är distributör av Walters gengaspanna i hela Sverige.

Walters kraftvärmeverk producerar el och varmvatten genom att man förgasar träflis. I förgasaren förgasas flisen vid en mycket hög temperatur och med ett minimum av syre. Detta innebär att man skapar gengas, vilken används som bränsle i en ombyggd gasmotor, som i sin tur driver en generator. Processvärmen som bildas fångas upp i vatten som kan användas för till exempel uppvärmning av bostäder.

”Investeringskostnaden är densamma som för en solcellsanläggning, men en Walter producerar cirka fyra gånger mer energi plus att den är planerbar.”

– Enbart varmvattnet räcker för att värma 30–35 villor. Utöver det har du elen som antingen kan användas i den egna verksamheten eller säljas till elbolagen. Om större effekt behövs kan flera Walter-enheter sammankopplas. Om till exempel 25 enheter sammankopplas, bildar de en energipark som producerar 1 megawatt elkraft, förklarar Magnus Johnsson.

Till en början var gengaspannan betydligt mer skrymmande. Numera är den installerad i en kompakt stålram klädd med plåt.

Den nya kompakta inomhusmodellen som har installerats hos Svinnegarn Huseby Säteri producerar 50 kilowatt el och 130 kilowatt värme – den testade tekniken fungerade bra i containerkraftverken men nu har man alltså installerat systemet i en kompakt stålram som täckts av stålplåtar. 

Anläggningens yttermått är 4,82 meter längd, 1,27 meter bred och höjden 2,5 meter, så att den kan installeras i ett relativt litet utrymme. Anläggningen är utformad för att installeras inomhus och är ljudisolerad och uppges ha en effektiv värmeåtervinning i sig. Flismatning sker från toppen av enheten och de nödvändiga gränssnitten är redan förberedda. Även askborttagningen har man automatiserat. På Svinnegarn Huseby säteri har man dessutom installerat en flistork med tillhörande matning till pannan. Flisen torkas till en fukthalt på max 16 procent.

Inomhusmodellen fungerar som en individuell enhet. Behövs mer effekt kan flera enheter kopplas samman.

– Investeringen startar på cirka 2,5 miljoner kronor plus moms beroende på vilken kringutrustning man väljer till för inmatningen av flisen, anläggningen kopplas mot befintligt nät så den el man inte själv förbrukar säljer man på el spot marknaden, säger Magnus Johnsson, avslutningsvis.

Här kan du läsa mer om Walters gengaspanna

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se

Magnus Johnsson visar flislagret som används för att driva gengaspannan.