Fortsatt ökning för limträ

Foto: Martinssons.

Även om marknadens efterfrågan på lagerbalk har minskat under det gångna året, pekar den totala limträförsäljningen uppåt. Anledningen är att försäljningen svängt över mot entreprenörssidan där efterfrågan på limträ till stora projekt fortfarande ligger på en hög nivå.

Enligt den senaste limträstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä ökade försäljningen av projektbalk i mars med 15,5 procent medan lagerbalk minskade med 44,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Under årets tre första månader har försäljningen av projektbalk ökat med 18,5 procent medan lagerbalk minskat med 24 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt innebär det en försäljningsökning med 1,7 procent under årets tre första månader. Fördelningen i procent mellan projekt- respektive lagerbalk visar att nästan tre fjärdedelar av försäljningen i mars avser projektbalk.

– En stundande lågkonjunktur i kombination med höga priser och stigande räntor gör att konsumenternas köpkraft har försvagats och att byggprojekt fått läggas på is. Det påverkar försäljningen av lagerbalk som säljs via bygghandeln, förklarar Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.

Att den totala försäljningen av limträbalk och limträpelare ökade med cirka 1,7 procent under årets första tre månader ska även ses i relation till att bostadsbyggandet fortsätter att minska. I mars rapporterade marknadsanalysföretaget Prognoscentret att antalet byggstartade bostäder i januari 2023 hade minskat med 56 procent jämfört med samma månad 2022.

– Det positiva är att intresset för limträ fortsätter att öka i större projekt.
Efterfrågan på projektsidan med leveranser till exempelvis lager- och logistikbyggnader är fortfarande är hög, vilket gör att vi vågar se positivt på framtiden, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Svenskt Trä och landets limträproducenter bedriver ett långsiktigt arbete för att öka kännedomen om limträ och träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

– Även om majoriteten av limträ används i bärande konstruktioner vill vi lyfta att det kan användas till så mycket mer. Det är ett material som är mer formstabilt än vanligt konstruktionsvirke, estetiskt tilltalande och med en väldigt fin precision som kommer till sin rätt även i mindre byggprojekt, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se