Satsning på autonom skogsplantering fortsätter

självkörande planteringsmaskin autoplant 3
Projektet Autoplant rullar vidare med målet att ta fram ett system för skonsam, autonom markberedning och skogsplantering. Över 22 miljoner kronor satsas i projektet för att ta fram en prototyp.

Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam autonom markberedning och plantering. Mer än 22 miljoner kronor kommer satsas i projektet med målet att utveckla systemet samt att ta fram en prototyp.

För att kunna bruka skogen på ett effektivt och samtidigt skonsamt sätt krävs hållbara metoder med snabb och säker etablering av nya plantor med hög tillväxt. Det är grunden i projektet Autoplant, konstaterar deltagarna i samverkansprojektet. Samtidigt är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiska tunga manuella planteringen och plantöverlevnaden är inte tillräckligt hög i dag.

Linnea Hansson, forskare på Skogforsk
– Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö, säger Linnea Hansson, forskare på Skogforsk.

– Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö, säger projektledaren Linnea Hansson, forskare på Skogforsk.

”Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö”

Projektet Autoplant 2, som inleddes i februari 2021, fokuserade på att utveckla och testa de delsystem som krävs för att helheten ska fungera. I nästa steg, Autoplant 3 är målet att ta fram en första prototyp av ett komplett system. Prototypen ska i förlängningen kunna bli en säljbar produkt och appliceras på olika typer av terränggående basmaskiner.

Redan 2021 satsade Vinnova tillsammans med skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsplantering.

– Nu kommer vi att fördjupa samverkan mellan parterna ytterligare i det starka konsortiet av forskare, tillverkare och brukare som ingår i Autoplant. Det inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog, vilket behövs för att lösa de komplexa utmaningar som projektet adresserar, säger Linnea Hansson. 

Budgeten uppgår till 22 miljoner kronor, varav Vinnova bidrar med 40 procent genom programmet Utmaningsdriven Innovation, UDI. UDI finansierar samverkansprojekt, som långsiktigt kan lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsmaskiner

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se

Faktaruta Autoplant 3