Skogsmaskin fjärrstyrs med 5G-utrustad drönare

Skogsforsks skotare ”Extractor” har utrustats med 5G-teknologi som i praktiken är en luftburen mobilmast. Maskinen har befunnit sig på en avverkningsplats i Västerås och fjärrstyrts från Skogforsks labb i Uppsala, 9 mil därifrån. Foto: Per Eriksson

Med hjälp av en 5G-utrustad drönare som i praktiken fungerar som en luftburen mobilmast, har en skotare för första gången kunnat fjärrstyras via 5G-teknologi i områden med begränsad mobiltäckning. Testet har genomförts i ett skogsområde utanför Västerås och är en del av ett forskningsprojekt. Där samarbetar Telia, Mittuniversitetet, Ericsson, Skogforsk, SCA, Volvo CE och virkesmätaren Biometria.

En milstolpe nåddes redan november 2022 då projektgruppen demonstrerade en fjärrstyrd lastmaskin i skarps läge på SCA.s virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Därefter fortsatte samarbetet mot nästa utmaning – att med hjälp av en 5G-utrustad drönare kunna fjärrstyra en skotare i områden utan uppkoppling. Det var i början av maj som testerna genomfördes i Virsbo, utanför Västerås. Projektgruppen bedömmer resultaten som mycket lyckade.

– Vi kan nu fastställa att det går att koppla upp och fjärrstyra stora fordon via en drönare, som i praktiken agerar som en basstation i mobilnätet – fast rörlig och luftburen. Det här skapar helt nya och flexibla möjligheter att koppla upp verksamheter som arbetar i områden med bristfällig täckning. Förutom i skogs- och jordbruksindustri så kan tekniken användas i katastrofområden om vanlig mobiltäckning helt slagits ut, säger Magnus Leonhardt, innovationschef på Telia.

”Det här skapar helt nya och flexibla möjligheter att koppla upp verksamheter som arbetar i områden med bristfällig täckning”

Efter en grundläggande teknisk genomgång transporterades Skogsforsks skotare ”Extractor” ut till en avverkningsplats där den kopplades upp med 5G-teknologi som monterats på en drönare. Under själva testet befann sig drönaren cirka 500 meter från skogsmaskinen, men hade ett täckningsområde på upp till 3 kilometer. Skotarföraren befann sig i Skogsforsks fjärrstyrningslabb i Jälla, strax nordost om Uppsala, drygt 9 mil från avverkningsområdet.

– I detta test valde vi att fjärrstyra en skotare på ett hygge för att testa uppkopplingen via drönaren. I nästa steg vill vi testa att koppla upp och fjärrstyra en markberedare som är en mycket tyngre maskin som går i otillgänglig terräng. Målet för oss är att förbättra arbetsmiljön för förarna och just markberedare skapar en särskilt skakig och tuff miljö, berättar Petrus Jönsson, forskare och biträdande programchef på Skogforsk, som var med och fjärrstyrde skogsmaskinen under testet.

Projektets mål är att undersöka hur drönarteknik och 5G-teknologi kan möjliggöra att avlägsna områden runtom  i landet ska kunna bemannas med fjärrstyrda fordon i framtiden.

Forskare från Mittuniversitetet deltar i testerna och studerar bland annat tillförlitlighet och fördröjning av datakommunikationen.

– Vi har samlat data från testet med drönaren och ska nu analysera och utvärdera resultatet. Vi kommer också att göra jämförande studier med andra typer av uppkopplingar som WiFi-baserade nätverk samt utforska ytterligare möjligheter med 5G, berättar Mattias O’Nils, professor på Mittuniversitetet.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsmaskiner

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se