Lägre kostnad och bättre arbetsmiljö med fjärrstyrd timmerlastare

I fjol testades en fjärrstyrd virkeslastare på SCA:s virkesterminal i Torsboda i Timrå. Virkeslastaren, en ombyggd Volvo L180 höglyft fjärrstyrdes från en kontrollstation på virkesterminalen.
Foto: Tina Stafrén

Premiären för en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare genomfördes i november förra året i Torsboda Timrå. Nu visar beräkningar från testerna att tekniken kan ge en bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.

Skogsföretaget SCA har medverkat i det treåriga forskningsprojektet ”Remote Timber – Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare” som avslutades i augusti i år. Målet med projektet var att utvärdera hur ny teknik över 5G-nätet kan göra det möjligt att i framtiden bemanna de hundratals virkesterminaler som finns runtom i Sverige med fjärrstyrda virkeslastare.

Resultaten från de genomförda testerna har därefter utvärderats, bland annat utifrån lönsamhet och arbetsmiljö. Lönsamhetsberäkningarna har gjorts baserade på data från SCA:s virkesterminaler.

– Resultatet visar att det finns en potential att minska kostnaderna genom fjärrstyrning. Den största potentialen finns nattetid eftersom vi skulle kunna erbjuda avlastning under hela dygnet, men även dagtid finns det möjligheter att minska kostnaderna, säger Mikael Sundelin, avdelningschef Verksamhetsutveckling Industriförsörjning, SCA.

I projektet har SCA samverkat med Mittuniversitetet, Volvo CE, Telia, Biometria samt Skogforsk.

I november förra året testades en fjärrstyrd virkeslastare på SCA:s virkesterminal i Torsboda i Timrå. Virkeslastaren, en ombyggd Volvo L180H höglyft som utrustats med uppkopplade kameror och sensorer, fjärrstyrdes från en kontrollstation på virkesterminalen.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se