Klimatvänligt virke med elektrifierade skogstransporter

Foto: Brudeli Green Mobility.

Det norska företaget Brudeli Green Mobility utvecklar hybriddrivlinor som kan monteras på både nya och gamla fossilbränsledrivna timmerfordon. Lösningen innebär just att en övergång från diesel till el kan genomföras på kort tid. Det norska statliga skogsbolaget Statskog bidrar nu med en halv miljon kronor till utvecklingsprojektet.

Statskog är Norges största skogsägare och har satt som mål att halvera utsläppen från sin skogsverksamhet till 2030. Det kräver en snabb anpassning. Detta kräver en snabb anpassning. Det norska företaget Brudeli Green Mobility utvecklar laddhybriddrivlinor både på nya och gamla fossildrivna timmerbilar. Lösningen gör att en övergång från diesel till el kan utföras på kort tid.

Statskog bidrar nu med en halv miljon kronor till utvecklingsprojektet. Det statliga skogsbolaget har som avsikt att underlätta ytterligare testning av fordon i pilotfasen. Skogsbruk i de nyinköpta skogsfastigheterna i Meråker och flera orter i södra Norge kan bli aktuella.

– Det här kan minska stora utsläpp inom kort tid. Då blir råvara från skogen en ännu viktigare bit i den grönt skifte. Detta kan ge ett lyft för skogsnäringen och vi har därför valt att göra en extra insats insikten, säger Trond Gunnar Skillingstad, kommunikationschef på Statskog.

Trond Gunnar Skillingstad – kommunikationschef på Statskog. Foto: Fotokompaniet AS

Brudelis lösning går ut på att konvertera traditionella, dieseldrivna lastbilar till uppladdningsbara och energieffektiva hybrider. Företaget säger att lösningen kan halvera dieselförbrukningen och minska utsläppen från norska timmertransporter med 25.000 ton koldioxid. Utsläppsminskningen beror på viken hybrid lösningar som väljs och hur mycket hybridtimmerbilarna utnyttjas.

Den totala energikostnaden ska kunna sänkas med 38 procent per lastbil eller cirka 600.000 kronor per år med högt utnyttjande i tvåskiftslösningar.

– Att utveckla är kostsamt, så subventionen och testmöjligheterna är mycket välkomna. Det av landet största skogsägaren ser att vår lösning kan ge ett ännu mer hållbart utnyttjande av skogens resurser, är motiverande säger Lasse Bjørkhaug, vd på Brudeli. Pilotprojektet är nu i ansökningsprocessen hos Innovation Norge för offentligt stöd.

Bjørkhaug tror att mycket lastbilstransporter kommer att bli helt elektriska, men att vissa transportsektorer är mer lämplig för hybridlösningar.

– När vi pratat om tunga transporter och varierande körmönster långt borta från laddinfrastruktur passa hybridlösningar mycket bra säger han avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se