Hållbart byggande av industriområde i Skellefteå

I det hållbara industriområdet Hammarängen i Skellefteå krossar Bröderna Andersson Grus AB berget med el. Dessutom fraktas gruset bort av Holmlunds åkeris nya eldrivna Scania anläggningsbil. Foto: Skellefteå kommun.

När gruset till byggandet av industriområdet Hammarängen i södra Skellefteå nu krossas sker detta med hjälp av krossar och anläggningsbilar som drivs av elektricitet. Den kommande månaden ska man krossa mellan 40.000 och 50.000 ton bergmaterial.

– Vi jobbar hårt för att vara i framkant och vill driva på utvecklingen med elektrifiering, säger Joel Hällgren, projektledare på Skellefteå kommun.

Hammarängen Skellefteå Södra kommer att ligga strax intill travbanan och det redan befintliga industriområdet på Hammarängen. Byggprojektet görs i samverkan mellan Skanska och Skellefteå kommun. Parterna testade att krossa berg med el på området Skellefteå Sie East redan 2021 och nu tar man erfarenheterna vidare med ett liknande upplägg, fast denna gång i mindre skala.

– Vi försöker utveckla branschen och vill visa att det är möjligt att jobba med el. Och samtidigt få det ekonomiskt försvarbart, säger Martin Lundholm, projektingenjör och hållbarhetssamordnare på Skanska.

Dessutom är den grusbil som ska transportera ut gruset, som ska användas som fyllnad till gator och gång- och cykelvägar på det nya industriområdet, också helt elektrisk. (Se Anläggningsvärlden nummer 3-2023, sidan 38-39)

– När vi tar den här riktningen ser vi att andra företag och beställare också ställer om, säger Joel Hällgren, projektledare på Skellefteå kommun.

Det behövs heller inga nya krossverk för att driva den eldrivna processen. Man ”rundar” del dieselgenerator som tidigare användes.

– Att undvika nyinvesteringar är en hållbarhetsaspekt i sig, menar Martin Lundholm avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se