Ny finansieringsmodell för skogsmaskiner

SEB och Stora Enso har utvecklat en ny finansieringsmodell för att göra det lättare för nya entreprenörer att starta sin verksamhet.
SEB och Stora Enso har utvecklat en ny finansieringsmodell för att göra det lättare för nya entreprenörer att starta sin verksamhet. Enligt modellen hyrs nya maskiner med en månadskostnad under en fyraårig hyresperiod.

Skogsbolaget Stora Ensolanserade konceptet ”Harvesting Partner” i november 2022 för att uppmuntra skickliga maskinförare och locka entreprenörer att arbeta inom skogsavverkning. Konceptet lanserades till en början i Sverige och har sedan dess även lanserats i Finland, Norge och Litauen. För närvarande rekryterar Stora Enso den andra generationen avverkningspartners som kan ansluta sig till nätverket i år.

Storbanken SEB har varit Stora Ensos finansieringspartner sedan staten, och banken har utvecklat en ny finansieringsmodell som ska underlätta för de blivande entreprenörerna att starta upp sin verksamhet. Enligt modellen hyrs de nya maskinerna med en månadskostnad under en fyraårig hyresperiod, varefter maskinerna återlämnas till Stora Enso för underhåll och vidare användning antingen i en ny uthyrningsaffär eller för att utbilda nya skördarförare.

– Vi är glada att kunna bidra med ett finansiellt upplägg som gör det möjligt för Stora Enso att behålla ägandet och kontrollen över maskinerna med målet att förlänga användningen över hela maskinens livslängd, säger Jakob Hansson, head of SEB Product as a Service Incubator for Large Corporates.

”Tillsammans med SEB vill vi locka fler människor till branschen och möjliggöra entreprenörskap för människor som bor på landsbygden”.

Stora Ensos Harvesting Partner-koncept bygger på ett fyraårigt avtal med nya eller etablerade entreprenörer. I avtalet ingår finansiering av nya maskiner, redovisnings- och HR-tjänster, utbildning och deltagande i Stora Ensos lednings- och skördenätverk. Genom avtalet förbinder sig Harvesting Partners att förse Stora Enso med en säker, hållbar och effektiv verksamhet och överenskomna volymer med virke samt att vidareutveckla sin verksamhet. (Se Anläggningsvärlden nummer 2-2024, alternativt anlaggningsvarlden.se).

– Tillsammans med SEB vill vi locka fler människor till branschen och möjliggöra entreprenörskap för människor som bor på landsbygden. Den nya finansieringsmodellen som SEB har utvecklat sänker trösklarna till marknaden eftersom entreprenörens initiala investering blir lägre tack vare extern finansiering, säger Mattias Bränngård, Sourcing Director, Harvesting på Stora Enso. – Finansieringsmodellen gör det också möjligt för oss att ha kontroll över cirkulariteten och vidare användning av maskinerna, säger han avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsbranschen

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se