Byggbranschen i krismöte med regeringen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Parterna inom byggindustrin, TMF, GS-facket, Byggnads och Byggföretagen, träffar idag regeringen för ett krismöte med anledning av byggkrisen. – Vi uppmanar gemensamt regeringen att vidta åtgärder för ett ökat byggande innan byggkrisen sprider sig och drar ner hela den svenska ekonomin, skriver branschorganisationerna i ett pressmeddelande.

Byggsektorn står för 11 procent av Sveriges BNP och skapar många jobb. För varje nytt byggjobb skapas tre ytterligare jobb inom material, transporter, med mera. De jobben försvinner nu på grund av kollapsen i byggandet. Enligt Byggföretagens senaste prognos väntas 23.600 bostäder påbörjas 2024 vilket kan jämföras med cirka 60.000 bostäder 2021. Var sjätte GS-medlem i träindustrin blev varslad 2023, i Byggnads a-kassa ökade antalet inskrivna med 50 procent och konkurserna i byggsektorn ökade med 29 procent.

”Regeringen har tidigare sagt att de är beredda att göra mer om krisen förvärras”.

Byggkrisen drabbar inte bara företag och anställda inom byggsektorn. Det minskade byggandet slår hårt mot hela Sverige. Det innebär att människor får svårare att flytta dit jobben finns, att trångboddhet och segregation ökar och att hela ekonomin krymper. En rapport från Stockholms handelskammare visar att byggkrisen kan komma att kosta Sverige 1000 miljarder kronor till år 2030

Inflationen behöver bekämpas, men Sverige måste kunna hantera flera utmaningar samtidigt. Branschen kan inte ensamma hantera byggkrisen. Risken är att krisen leder till att en generation byggarbetare förloras, vilket hotar både samhällsbygget, klimatomställningen och Sveriges beredskap.

– Regeringen har tidigare sagt att de är beredda att göra mer om krisen förvärras. Vi uppmanar därför gemensamt regeringen att vidta kraftfulla insatser för att få fart på byggandet. Annars riskerar den svenska byggindustrin att slås ut, skriver Byggföretagen i pressmeddelandet.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se