Uppsala miljarsatsar på spårväg

Byggandet av spårväg i Uppsala närmar sig
Byggandet av spårväg i Uppsala närmar sig – nu påbörjas miljardupphandlingen. Opposition anser dock att det är dyrt och oflexibelt projekt som kommer att ha stor påverkan på stadsbilden samt icke-tillgängliggöra innerstaden under en lång tid. Illustration: White arkitekter.

Uppsala, Sveriges fjärde största stad, har beslutat att bygga spårväg för att ”säkra en pålitlig och hållbar kollektivtrafik under lång tid”. Nu påbörjas upphandlingen för vilket företag som ska bygga spår, vägar, kontaktledningar med mera. Upphandlingen är på totalt fem miljarder kronor.

Efter många år av utredning och planering  börjar nu det faktiska arbetet med att bygga spårväg i Uppsala. Efter godkännande av kommunstyrelsen drar upphandlingen för byggandet av den 1,7 mil långa spårvägen och alla omkringliggande anläggningar som stationer och hållplatser i gång. Upphandlingen gäller för totalentreprenad som ska genomföras i samverkan och är värd omkring fem miljarder kronor. Förutom själva spåren, vägar och kontaktledningar omfattar uppdraget också en bro på 900 meter över Fyrisån.

– Äntligen har det blivit dags att hitta en utförare av det här stora och viktiga projektet. Spårvägen kommer tillsammans med utbyggnaden av järnvägen ge oss pålitliga och smidiga kommunikationer och skapa jobbtillfällen i hela regionen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

”Spårvägen kommer tillsammans med utbyggnaden av järnvägen ge oss pålitliga och smidiga kommunikationer”.

Det första steget av upphandlingen är en så kallad prekvalificering, där företag som är intresserade av att utföra det stora arbetet får anmäla intresse. Därefter granskas företagen och de som lever upp till kraven får lämna konkreta anbud under det ordinarie upphandlingsförfarandet. Anbudsperioden börjar i mitten av maj.

– Intresset har varit jättestort från företag i hela Europa. Vi söker en samarbetspart med stor erfarenhet av att hantera liknande projekt med mycket hög komplexitet. Vi behöver känna oss trygga med att vår framtida samarbetspart har förmåga att bland annat bygga spårväg i en befintlig stad med tydlig styrning mot att spårvagnarna ska rulla senast 2029, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör på Uppsala kommun.

bakgrund faktaruta spårväg i Uppsala

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se