Nedskrivningar tynger Svevias resultat

Svevia redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2024 på – 117 miljoner kronor (4). Foto: Rickard Kilström, Svevia pressbild

Den statligt ägda bygg- och anläggningskoncernen Svevia redovisar ett rörelseresultat för årets första kvartal om – 117 miljoner kronor (–4).

Resultatet uppges påverkas negativt  av projektnedskrivningar inom division industri. Orderingången uppgick under perioden till 4,8 miljarder kronor (5,5). Orderstocken ökade med tio procent till 15,1 miljarder kronor (13,5). Det operativa kassaflödet förbättrades och uppgick till 273 miljoner kronor (112).

– Övriga divisioner och dotterbolaget Arento presterar i linje med förväntningar i en utmanande marknad. Nedskrivningarna som är genomförda i division Industri har sin grund i en omvärdering av risker och möjligheter i projektportföljen, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, på Svevia.

”Vår starka orderstock och det förbättrade kassaflödet gör Svevia väl positionerat för framtiden”

Enligt kvartalsrapporten var orderingången i det första kvartalet god. Division Drift hade ett bra utfall av årets anbudssäsong och division Industri säkrade flera kommunala utläggningskontrakt. Den snörika vintern ökade omsättningen för division Drift, men medförde även en lägre rörelsemarginal. 

Division Anläggning hade en lägre projektaktivitet, vilket innebar att de fasta kostnaderna inte täcktes fullt ut. Dotterbolaget Arento, som hyr ut maskiner, levererade ett starkt resultat i årets första kvartal.

– Vår starka orderstock och det förbättrade kassaflödet gör Svevia väl positionerat för framtiden och väl rustade att möta marknadens efterfrågan av infrastrukturprojekt och drifts- och underhållstjänster, säger Joachim Hallengren, avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se