Eleda köper anläggningsentreprenör i Norge 

Infrastrukturkoncernen Eleda förvärvar Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 miljoner norska kronor.

Förvärvet av Sartor & Drange innebär att Eleda nu har tre plattformsbolag i Norge, de två första, Gjermundshaug och Anlegg Øst, förvärvades förra året. Sartor & Drange bildades genom en fusion mellan Sartor Maskin och Drange Maskin 2021 men har en historik som går tillbaka till 1980-talet.

– Sartor & Drange är ett strategiskt viktigt förvärv för Eleda. Vi har nu tre plattformsbolag på den norska marknaden och det är ett bevis på att vi kan och vill fortsätta expandera i Norge med målsättningen att befästa vår position som en ledande aktör inom anläggning i Norden. Jag är extra glad för att Sartor & Drange både kompletterar våra befintliga bolag och passar så bra in i vår kultur. Det är ett typiskt Eleda-bolag med drivna entreprenörer, hög lönsamhet, fin tillväxt och en engagerad organisation med djup lokal förankring. Jag ser fram emot att se vad vi tillsammans kan åstadkomma på den norska, och svenska, marknaden för att fortsätta att bygga bärkraftig infrastruktur, säger Johan Halvardsson koncern-vd på Eleda.

”Det är ett typiskt Eleda-bolag med drivna entreprenörer, hög lönsamhet, fin tillväxt och en engagerad organisation med djup lokal förankring”

– Eleda-modellen fungerar i Norge och med förvärvet av Sartor & Drange befäster vi vår position som en stark och expansiv aktör i Norge. Vestland fylke är en tillväxtregion och Bergen är Norges andra största stad. Här är Sartor & Drange en ledande och starkt positionerad entreprenör med lönsam tillväxt under många år. Deras tjänsteutbud kompletterar de andra norska bolagen på ett väldigt bra sätt vilket möjliggör stora synergier bolagen emellan, säger Ole Gjermundshaug, vd på Eleda Norge.

Sartor & Drange kommer att gå in som ett av tio plattformsbolag i Eleda och vara en del av Eleda Norge. Tidigare ägare och nyckelpersoner i Sartor & Drange kommer att fortsätta i sina operativa roller och bli delägare i Eleda. Förvärvet kommer inte att få praktiska konsekvenser för kunder och anställda i Sartor & Drange

Affären är villkorad av tillträdesvillkor inklusive konkurrensmyndigheternas godkännande.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se