Ny nationell yrkesutbildning startar i höst

Regeringen satsar på nationell yrkesutbildning. De utbildningsområden som är aktuella den här gången är bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, industriteknik samt naturbruk.
Regeringen satsar på nationell yrkesutbildning. De utbildningsområden som är aktuella den här gången är bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, industriteknik samt naturbruk.

Många företag har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Därför föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2024 att medel skulle avsättas för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. 

Regeringen har nu beslutat om en ny förordning med bestämmelser om pilotverksamheten.

– För att Sverige ska kunna vara ett rikt välfärdsland och möta näringslivets kompetensbehov behöver arbetsgivarna en bättre kompetensförsörjning. Med pilotverksamheten med en nationell yrkesutbildning tar regeringen ytterligare ett steg för att möta behoven genom att möjliggöra en helt ny form av yrkesutbildning för vuxna, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

”För att möta näringslivets kompetensbehov behöver arbets-givarna en bättre kompetens-försörjning”.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tidigare fått i uppdrag att förbereda införandet av pilotverksamheten med utgångspunkt i yrkeshögskolans modell. Regeringen anser att en pilotverksamhet kan ge värdefulla erfarenheter och insikter. Den kan också underlätta ett eventuellt framtida införande av en ny permanent form av yrkesutbildning.

Den 29 februari 2024 öppnade MYH den första ansökningsomgången för de utbildningsanordnare som vill anordna utbildningar inom ramen för pilotverksamheten. De utbildningsområden som är aktuella den här gången är bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, industriteknik samt naturbruk. Utbildningarna ska vara på gymnasial nivå. 

Förordningen planeras att träda i kraft i april 2024. De första utbildningarna beräknas starta under hösten.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se