Logmax lanserar nytt skördaraggregat

kördaraggregattillverkaren Log Max, lanserar ett nytt aggregat i mellan-segmentet, Log Max 5000V som premiärvisades på Swedish Forestry Expo. Foto: Per Eriksson

På Swedish Forestry Expo lanserade Logmax ett nytt skördaraggregat i mellansegmentet – Log Max 5000V. 

Enligt Log Max är 5000V det perfekta skördaraggregatet i mellansegmentet, smidigt men samtidigt kraftfullt och hållbart. Med sin nya design har Log Max 5000V ökat både sin prestanda och sin effektivitet. Samtidigt ska det ha blivit lättare att underhålla.

Den nya geometrin på såglådan ger plats för träd med stora rotben. I såglådan ryms ett 82 centimeter svärd och aggregatet har en maximal kapdiameter på 74 centimeter.

Längdmätningsenheten på 5000V har fått både mekaniska, elektriska och hydrauliska uppdateringar. Förändringarna innebär att konstruktionen av mäthjulscylindern är uppdaterad och likaså hydraulkretsen. Mäthjulsarmen och dess infästning är förstärkt och pulsgivaren i mäthjulet har blivit utbytt mot en ny beröringsfri pulsgivare. 

Mäthjulets lager är också uppdaterade och består numera av två koniska rullager som smörjs utifrån med hjälp av en smörjnippel.

Slangarna till flerträdshanteringen och rotatorstyrningen har fått en ny, mer skyddad placering på vänster sida av fällänken. Förändringen gör att slangarna nu istället löper innanför skyddsbågen och på så sätt kommer att utsättas för mindre slitage.

För att förbättra nedre kvistknivens funktion och stamhållning har Log Max 5000V fått en ny hydraulisk cylinder med längre slaglängd, förändringen gör momentarmen längre och därmed blir lyftkraften större. Kvistknivens rörelsegeometri har också ändrats så att den kan omsluta mindre träd.

Log Max 5000V har nya matarhjulsmotorer med slangar utan banjokopplingar. De nya motorerna är av hög desmodell som har ökad verkningsgrad vilket genererar bättre prestanda för aggregatet.

Förändringarna ger ett bättre och högre flöde vilket minskar värmeutveckling och därmed minskade energiförluster. Det gör även att aggregatets matningshastighet ökar.

Nya sågenheten har utformats för ett minskat underhållsbehov samtidigt som hållbarheten maximeras. Svärdfästet har fått ett ”lock” samt gummitätningar som ska täta runt infästningen av svärdhållaren för att undvika att smuts och damm tränger in där. Fästet har också fått nya smörjnipplar i framkant på sidorna som gör att man kan trycka in fett i konstruktionen och på så sätt undvika att det kommer in fukt, smuts och skräp.

Svärdhållaren har fått nytt material, Hardox 450 och en ny kontur. Själva infästningen för svärdet är även robustare och ska ge ökad hållfasthet och livslängd. Förändringarna kommer att minska glapp och slitage. Den nya konturen ska hjälpa till att hålla tillbaka kedjan om den är på väg att hoppa av. 

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se