Sommar-MEKO: Entreprenörerna sitter still i båten

På kort sikt står konjunkturen och väger för maskinentreprenörerna, men på lite längre sikt tycks framtidstron opåverkad. Så kan man sammanfatta Sommar-MEKO 2023. Foto: Per Eriksson

Vikande konjunktur och ökade kostnader för räntor spelar en viktig roll när landets maskinentreprenörer gör en bedömning av marknadsläget i sommarens MEKO-rapport.

Enligt branschorganisationen Maskinentreprenörerna, som tagit fram MEKO-rapporten, är det de ökade kraven på upphandlingar det som just nu oroar medlemsföretagen. Kraven riskerar att snedvrida konkurrensen då både formulering och uppföljning brister från beställarnas sida.

Maskinentreprenörernas konfidensindikator (MEKO) tar pulsen på hur medlemsföretagen uppfattar stämningsläget och vad de tror om framtiden. Nu har årets sommarrapport släppts. MEKO-värdet för mätperioden maj är 104 – ett positivt värde, men det svagaste värdet för maj sedan mätningarna startade. Det förväntade MEKO-värdet för november är 92, vilket visar på en negativ bild av framtiden hos maskinentreprenörerna.

– Vi tar vår del av ansvaret genom att fortsätta vårt arbete med att utbilda medlemmar och beställare, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna.

Av de sex delparametrar som ingår i MEKO (arbetsvolym, orderstock, maskininvesteringar, faktureringsläge, beläggningsgrad och efterfrågan på tjänster), är det i dagsläget bara två som bidrar till en positiv utveckling: efterfrågan på tjänster och maskininvesteringar.

Enligt Sommar-MEKO pekar det även på att det ställs allt högre krav i de upphandlingar medlemsföretagen deltar i. Det kan handla om krav på miljö och klimat, krav på ökad dokumentation och krav på hur arbetet ska utföras.

Hela 62 procent av medlemsföretagen upplever att kraven har blivit högre de senaste tre åren. Företagen får därmed svårare att kvalificera sig för vissa upphandlingar.

– Då ökade kraven vid upphandlingar sällan följs upp, riskerar etablerade seriösa företag att missgynnas, konstaterar Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. 

 Maskinentreprenörerna vill därför rikta en uppmaning till beställare: ställ gärna krav, men följ upp dem. 

– Vi tar vår del av ansvaret genom att fortsätta vårt arbete med att utbilda medlemmar och beställare i branschens förutsättningar. Vi vill se rimliga upphandlingar som präglas av transparens, säger Anders Robertsson, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se

Länkt till Sommar-MEKO 2023.