Annons
Annons
Annons
Annons

”Utdragen coronakris skadlig för basindustrin”

Hittills har basindustrin inte varit den hårdast drabbade sektorn i spåren av coronapandemin. Men coronautbrottet har påverkat basindustrin negativt och ju längre den globala pandemin pågår, desto större blir effekterna för den export- och investeringstunga basindustrin. Det konstaterar chefekonomen Kerstin Hallsten i årets andra ekonomiska bedömning från Industriarbetsgivarna.
Annons

Ny prognosmodell ska förutse behovet av järnvägsunderhåll

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.

Husbyggnadsinvesteringarna inleder året starkt

Analysföretaget Navet Analytics beräknar de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för första kvartalet 2020 till drygt 68 miljarder kronor. Vid en jämförelse med samma period förra året, dvs de första tre månaderna 2019, innebar utfallet en ökning med 2 procent.