Husbyggnadsinvesteringarna inleder året starkt

Analysföretaget Navet Analytics beräknar de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för första kvartalet 2020 till drygt 68 miljarder kronor. Vid en jämförelse med samma period förra året, dvs de första tre månaderna 2019, innebar utfallet en ökning med 2 procent.

Holmen höjer miljömålen ytterligare

2014 beslutade Holmen Skog att sänka de fossila utsläppen vid avverkning och transport med 20 procent fram till 2020. Det målet nåddes redan 2019. Holmen Skog har därför ökat kraven på sig själva ytterligare. Nu gäller 50 procents sänkning fram till 2025, räknat från 2014.

Osäker prognos för träindustrin

Coronaviruset har lett till att prognoser som görs under våren kommer att vara mycket osäkra tills virusets konsekvenser blivit överblickbara. Trä- och möbelföretagens (TMF) marknadsrapport visar sammantaget att trots en fortsatt stabilisering på bostadsmarknaden finns mycket stora orosmoln inom den globala ekonomin.