Digital tjänst optimerar fyllnadsgraden i masstransporter

Joakim Klintred, grundare och vd på Pinpointer.

Det svenska techbolaget Pinpoiter med sin digitala tjänst har som mål att skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar hantering av massor. Nu lanserar företaget en ny funktion inom deras erbjudande för uppföljning. Den nya funktionen i den digitala tjänsten innebär att användarna kan få information om fyllnadsgraden av massor i transporter.

Baserat på denna data kan fyllnadsgraden optimeras vilket kan leda till färre transporter och minskad klimatpåverkan samtidigr som det innebär högre effektivitet och pengabesparingar.

Enligt Trafikverket står inrikes transporter för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp, varav vägtrafiken står för drygt 90 procent av utsläppen. Samtidigt uppger Boverket att bygg- och fastighetssektorn år 2020 stod för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det finns olika sätt att påverka och minska utsläpp från transporter i byggsektorn. Ett sätt handlar om att arbeta mer transporteffektivt, där fyllnadsgraden är en mycket viktig del. I ett av de första byggprojekt som fått möjlighet att testa Pinpointers nya funktion kring fyllnadsgrad visar data att den varierar mellan 30 och 110 procent.

– Det finns en stor förbättringspotential när det kommer till transporters fyllnadsgrad, men det har inte tidigare funnits något enkelt sätt att få denna information. Med hjälp av vår digitala tjänst vill vi skapa rätt förutsättningar för branschen att göra uppföljning i sina projekt, bland annat kring fyllnadsgraden, för att kunna minska sin klimatpåverkan. Vi tror att det här är något som på riktigt kan bidra till en mer hållbar masshantering, säger Joakim Klintred, grundare och vd på Pinpointer.

Så snart ett lass har tippats uppger föraren lastens vikt och sitt fordons lastkapacitet för den aktuella transportsträckan direkt i Pinpointers mobilapp. Med hjälp av den informationen beräknas fyllnadsgraden, som är kvoten mellan lastens vikt och fordonets lastkapacitet. Fyllnadsgraden tillsammans med all rådata syns sedan i den digitala tjänsten. Där kan användare analysera, följa upp och bearbeta datan för att optimera sina transporter och genom det effektivisera sin masshantering samtidigt som överlast undviks.

Förutom fyllnadsgrad framgår information om mängd, transportsträcka och mottagningsplats för varje enskild transport. Det ger en god kontroll i byggprojekt och möjlighet att optimera produktionen. All data kan enkelt exporteras till Excel för vidare bearbetning, exempelvis för beräkning av klimatutsläpp. Vågkvitton, markmiljöundersökningar och andra relevanta underlag sparas i tjänsten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se