Geomatikk uppdaterar kundportalen

Geomatikk, som idag hanterar ärenden för ledningsanvisning för många av landets rikstäckande och lokala nätägare, utvecklar sin kundportal för att därmed öka säkerheten och effektiviteten i hanteringen av ledningsanvisningar. En nyhet som lanseras i kundportalen är att frågeställaren kan beställa expressutsättning för att få en utsättning genomförd snabbare. 

Tillsammans med nätägarna har Geomatikk beslutat att förbättra leveransen av ärendedokumentationen såsom ledningskartor och utsättningsordrar. Sedan 10 januari kommer kommer dokumentationen inte längre att skickas via e-post. I stället kommer all information om det aktuella ärendet finnas tillgängligt i kundportalen.

– Detta är ett led i att öka säkerheten vid hanteringen av ledningsanvisningsärenden, tidigare skickade vi ut ärendedokumentationen med e-post, vilket inte är en säker kommunikationsmetod, säger Petter Holmberg vd på Geomatikk.

I kundportalen kan entreprnören enkelt hantera ärendet, från registrering till dess att det är klart för grävning. Här får de cokså en översikt över alla organisationens ärenden, deras status och eventuella åtgärder som krävs. Det ger organisationen en smidig kontroll på alla ärenden, deras status och vilka eventuella åtgärder som krävs. Enligt Geomatikk ger det en smidig kontroll på alla företagets ärenden och var det är klart för grävning,

Geomatikk får dagligen samtal från entreprenörer som önskar få en sbnabb utsättning genomförd, på grund av att de har fått ändrade förutsättningar och vill påbörja schaktarbetet snabbt.

– Vi är väldigt glada att vi nu kan erbjuda entreprenören att enkelt beställa Expressutsättning i vår Kundportal och få utsättningen utförd redan på arbetsdag 1–4. Detta minskar risken för förseningar, maskinflyttningar eller stillestånd, och det förhindrar även att det grävs utan ledningsanvisning. Detta är ett viktigt steg för att minska risken för skador vid grävarbeten, förklarar Petter Holmberg, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se