Minskad omsättning för Billerud

billerud ser ett sekventiellt förbättrat resultat tack bare positivt marknadssentiment
Skogsbolaget Billerud redovisar intäkter och justerat ebitda-resultat i första kvartalet 2024 som slog analytikernas förväntningar.

I Skogsbolaget  Billeruds kvartalsrapport redovisas en nettoomsättning på 10.423 miljner kronor, en minskning med nio procent (11.495). Rörelseresultatet landade på 448 miljoner kronor (806).

Billeruds huvudbudskap i kvartalsrapporten är följande punkter:

• Justerat ebitda ökade sekventiellt mer än 50 procent
• Stärkta orderböcker i båda regionerna och förbättrat kapacitetsutnyttjande i Nordamerika
• Sekventiellt 6 procent högre försäljningsvolymer (cirka ökning med 50 kton)
• Positiv prissättning och gynnsamma mixförändringar jämfört med det fjärde kvartalet
• Avyttring av stillastående brukstillgångar i USA

I utsikterna för det andra kvartalet rapporterar bolaget förbättrade marknadsförutsättningar för företagets båda regioner. Det förväntas även ökade försäljningspriser som ska kompensera för högre insatskostnader främst drivet av högre priser för massaved.

Billerud har god fart på effektivitetsförbättringsprogrammet och är på väg att leverera ytterligare 700 miljoner kronor under 2024. Personalminskningarna går som planerat och bolaget förväntar sig att nå större delen av den uppskattade effekten om 300 miljoner kronor i år, allt inkluderat i målet för effektivitetsförbättringsprogrammet.

”Även om marknadssentimentet har blivit mer gynnsamt, står vi inför en situation på den nordiska vedmarknaden som saknar motstycke.” 

– Vi förväntar oss under det andra kvartalet nå rekordhöga priser på massaved som vi köper i Sverige. Vi förväntar oss inte att denna ansträngda fiberförsörjningssituation lättar om vi inte ser strukturförändringar i industrin. I detta utmanande marknadsläge är det absolut nödvändigt att vi fokuserar på de saker vi kan kontrollera. Flera prisökningar har redan införts och vi kommer behöva göra mer. Dessutom kommer vi fortsätta effektivisera alla delar av verksamheten och hålla en strikt kostnadsdisciplin under 2024, kommenterar vd Ivar Vattne i delsrapporten.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsbranschen

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se