Fortsatt hög avverkning i Norge

priserna på massaved ökar på den norska virkesmarknaden under 2024
Av siffran uppmätt virke under första kvartalet hittills i år framgår att prishöjningen på den norska virkesmarknaden för massaved som startade 2022 och fortsatte till och med 2023, kommer att fortsätta under 2024. Priserna på sågade trävaror har också stigit. Foto: Per Eriksson

Enligt norska Jordbruksdirektoratet är uppmätt volym avverkat virke efter det första kvartalet 3,1 miljoner kubikmeter vket motsvarar samma nivå som första kvartalet 2023.

Av siffran uppmätt virke under 1:a kvartalet 2024 framgår att prishöjningen på massaved som startade 2022 och fortsatte till och med 2023, kommer att fortsätta stiga under 2024. Priserna på sågade trävaror har också stigit.

”Det genomsnittliga priset för tallmassaved var 464 kronor per kubikmeter”

Prisökningen från december till mars för granmassaved var sex procent. Det genomsnittliga massavedspriset för gran i mars var 499 norska kronor per kubikmeter. Det genomsnittliga virkespriset för tallmassaved var 464 kronor per kubikmeter, en ökning med nio procent under första kvartalet.

För lövträ är priset i mars rekordhögt på 557 kronor per kubikmeter, vilket motsvarar en ökning med sex procent under årets första kvartal.

Priserna på sågade trävaror har också stigit under första kvartalet i år. För sågade trävaror från gran och tall var priset i mars 731 respektive 696 norska kronor per kubikmeter, en ökning med sex procent under första kvartalet för båda träslagen.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsbranschen

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se