SCB: Byggkostnadsindex ökade till 2,9 procent i mars

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 2,9 procent i mars. Kostnaderna för dieselolja sjönk i mars jämfört med februari 2024
Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 2,9 procent i mars. Kostnaderna för dieselolja sjönk i mars jämfört med februari 2024 och har sjunkit samtliga månader sedan september 2023.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent i mars jämfört med februari 2024 (steg 0,2 procent i februari 2024). Jämfört med mars 2023 steg Byggkostnadsindex med 2,9 procent (2,8 procent i februari 2024).  Det visar färsk statistik från SCB.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan februari och mars 2024. Ökningen berodde på att entreprenörernas kostnader och byggherrekostnaderna steg med 0,2 procent vardera. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Mest steg räntekostnaderna som ökade med 0,3 procent. 

Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 0,7 procent. Det berodde på att kostnaderna för elkraft ökade med 4,9 procent. Uppgången motverkades av lägre kostnader för dieselolja som sjönk med 1,4 procent. Omkostnaderna ökade med 0,1 procent, medan maskinkostnaderna och kostnaderna för löner var oförändrade.

”Kostnaderna för dieselolja sjönk i mars jämfört med februari 2024 och har sjunkit samtliga månader sedan september 2023 med undantag för februari 2024”

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,3 procent. Alla kostnader ökade något, förutom kostnaderna för golvmaterial, VVS-material och armeringsstål som sjönk med mellan 0,1 och 0,2 procent. Mest steg kostnaderna för betongvaror och snickerier som ökade med 0,7 procent vardera.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 2,9 procent mellan mars 2023 och mars 2024. Entreprenörernas kostnader steg med 0,7 procent, vilket bidrog med 0,6 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 11,0 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 2,3 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med 18,1 procent.

Entreprenörernas kostnader för omkostnader och löner steg med 4,7 respektive 4,2 procent, medan kostnaderna för maskiner ökade med 1,6 procent mellan mars 2023 och mars 2024. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 23,8 procent. Inom denna grupp sjönk kostnaderna för elkraft och dieselolja med 58,3 respektive 17,8 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 1,7 procent mellan mars 2023 och mars 2024. Kostnaderna för vitvaror och snickerier ökade mest. De gick upp med 8,3 respektive 6,5 procent. Uppgången motverkades av lägre kostnader för armeringsstål, som sjönk med 6,1 procent mellan mars 2023 och mars 2024. Kostnaderna sjönk även för golvmaterial och elmateriel.

Här kan du läsa fler nyheter om bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se