SBMI antar uppförandekod

Sveriges Bergmaterialindustri har antagit en uppförandekod för att stärka arbetet för en sund och ansvarsfull bransch.
Sveriges Bergmaterialindustri har antagit en uppförandekod för att stärka arbetet för en sund och ansvarsfull bransch. Uppförandekoden bygger på etablerade riktlinjer om hållbart företagande. Foto: Per Eriksson

Branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) har antagit en uppförandekod för att stärka arbetet för en sund och ansvarsfull bransch. Koden innehåller riktlinjer för affärsetik, häls, säkerhet, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, mångfald, jämställdhet och likabehandling samt klimat och miljö.

– Vi på SBMI är stolta över att anta denna uppförandekod. Den utgör en gemensam värdegrund för samverkan i en sund och välfungerande bransch. Medlemskap i SBMI ska vara ett signum för kvalitet, regelefterlevnad och ett professionellt agerande. Uppförandekoden är en utgångspunkt för den gemensamma plattformen som branschföreningen innebär, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

Uppförandekoden har tagits fram i en arbetsgrupp inom SBMI och alla medlemmar har fått lämna inspel innan den klubbades igenom på årsstämman den 11 april. Med uppförandekoden får SBMIs medlemsföretag en kvalitetsstämpel som visar att företaget är seriöst och arbetar för en sund bransch.

– Uppförandekoden gäller utan undantag för alla medlemsföretag i SBMI. Alla medlemmar har ett ansvar att se till att uppförandekoden efterlevs. Att bidra till samhällsnytta och vårda förtroendet för branschen är en viktig utgångspunkt för vårt gemensamma arbete, förklarar Lisa Sennström.

”Det ger även oss som branschföreträdare en styrka att ha denna tydlighet kring att vi representerar företag som aktivt tagit ställning för en sund och ansvarsfull bransch”

Mårten Sohlman som är vd för SBMI berättar att initiativet till uppförandekoden kom från SBMIs styrelse som ville etablera en tydlighet kring hur vi agerar som medlemmar i branschen.

– Det ger en trygghet för medlemsföretagen att ha en gemensam värdegrund som utgångspunkt för samverkan inom SBMI, och det ger även oss som branschföreträdare en styrka att ha denna tydlighet kring att vi representerar företag som aktivt tagit ställning för en sund och ansvarsfull bransch, säger han.

Uppförandekoden bygger på etablerade riktlinjer om hållbart företagande. Utgångspunkter är FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se