Ökning av levererade skogsplantor

tallplanta nyplanterad
Det levererades 431 miljoner skogsplantor 2023, vilket är en ökning med 9 miljoner (2 procent) från 2022. Jämfört med toppåret 2021 är det dock drygt 21 miljoner färre plantor. Foto: Per Eriksson

Förra året levererades 431 miljoner  skogsplantor, vilket motsvarar en ökning med 9 miljoner (två procent) jämfört med 2022. Jämför man med toppåret 2021 är det dock drygt 21 miljoner färre skogsplantor.

Mängden levererade tallplantor har ökat stadigt under många år. Under 2023 uppgick levererade tallplantor till 236 miljoner, vilket var en ökning med drygt 7 miljoner. Mängden granplantor ligger kvar på samma nivå som 2022 och uppgick under 2023 till drygt 176 miljoner plantor.

Gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Contortatallen står för 1,9 procent och lärk 1,1 procent. Sitkagran, björk och övriga barr- och lövträd utgör var för sig mindre än 0,8 procent av antalet levererade skogsplantor.

”Totalt sett förökas levererade barrplantor från frö till i princip 100 procent.”

Täckrot är den helt dominerande produktionsmetoden för skogsplantor. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrotsplantor. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2023 var 79 procent. Andelen täckrotsplantor för lärk var 41 procent, vilket är en ökning jämfört med 2022 (32 procent). Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot 2023. Drygt 4 procent av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor 2023.

Totalt sett förökas levererade barrplantor från frö till i princip 100 procent. Vegetativ förökning tillämpades främst för andra lövplantor än björk.

Andelen barrträdsplantor som levereras med någon form av plantskydd mot snytbagge (mekaniskt eller kemiskt) har ökat sedan 2016. Under 2023 var andelen 71 respektive 45 procent av gran- och tallplantorna försedda med snytbaggeskydd. Trenden med ökad andel mekaniskt skydd och minskad andel insekticidbehandlade plantor har varit tydlig sedan 2014. De senaste fyra åren har dock andelen mekaniskt skyddade plantor legat stabilt runt 50 procent och andelen insekticid behandlade plantor har stått för 3 procent.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsförvaltning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se