Minskad omsättning och resultat för Ponsse

I Ponsses delårsrapport för första kvartalet 2024 framgår att nettoomsättningen minskade till 169,7 miljoner euro (201,7) Rörelsevinsten sjönk till 1,2 miljoner euro (16,6). Foto: Per Eriksson

Den finska skogsmaskintillverkaren Ponsse redovisar en nettomsättning på 169,7 miljoner europ (201,7) för årets första kvartal. Rörelsevinsten uppgick till 1,2 miljoner euro (16,6). vilket motsvarar 0,7 procent av omsättningen (8,2). Nettoresultatet landade på -3,4 miljoner euro (14,0)

Orderstocken uppgick till 226 miljoner euro (336,9) vid utgången av rapportperioden. Kassaflödet för affärsverksamheten 8,5 miljoner euro (2,4).

Ponsse publicerade en vinstvarning och ny vinstguidning den 19 april Företagets i euro beräknas vara något svagare 2024 än 2023 (47,2 miljoner euro).

Anledningen till att prognosen för rörelseresultatet sänks är att efterfrågan på skogsmaskiner var fortsatt låg under det första kvartalet. Dessutom sänkte stridsåtgärderna i Finland omsättningen. På grund av den dåliga omsättningsutvecklingen och lönsamheten för Ponsses dotterbolag, Ponsse Latin America Ltda, som har fallit klart under förväntningarna, förväntas rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet minska avsevärt från jämförelseperioden.

”Exportleveranserna av nya maskiner avbröts av strejkerna i mars och maskinfaktureringen var fortsatt svag”

Årets första kvartal var utmanande för Ponsse. En kort återhämtning på marknaden i början av året avtog mot slutet av rapportperioden. Orderingången uppgick till 163,5 miljoner euro och bolagets orderbok uppgick till 226,0 (336,9) miljoner euro vid periodens slut.

– Vår omsättning minskade med cirka 16 % till 169,7 (201,7) miljoner euro. Ponsse påverkades kraftigt av de politiska strejker som ägde rum i Finland i början av året. Exportleveranserna av nya maskiner avbröts av strejkerna i mars och maskinfaktureringen var fortsatt svag. Omsättningen inom tjänsteförsäljningen låg kvar på en normal nivå tack vare relativt goda arbetsvillkor för våra kunder. Även omsättningen hos Ponsses teknikbolag Epec minskade på grund av den allmänna nedgången inom maskinbyggandet, kommenterade Juho Nummela, vd för Ponsse kvartalsrapporten.

Enligt Juho Nummela ser man en ökning av företagets försäljning av begagnade skogsmaskiner. Fabriken gick delvis i ett skift under rapportperioden men återgår till två skift under andra kvartalet.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsbranschen

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se