Investeringar krävs för att vända byggkrisen


Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen. Foto: Byggföretagen, pressbild

Regeringens vårbudget innehåller även 1 miljard kronor till Trafikverket för att återställandet av E6:an utanför Stenungsund inte ska tränga undan andra vägförbättringsinsatser. Därtill ges Kriminalvården 1,38 miljarder kronor extra för att öka tempot i fängelseutbyggnaden.

– Det behövs ännu mer investeringar för att vända byggkrisen. Byggbranschen har en nyckelroll när det kommer till att öka Sveriges beredskap. Vi står redo att rusta samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen.

”Sverige har tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Kalkylerna går inte ihop”

När det kommer till tvärniten i bostadsbyggandet menar Byggföretagen att det krävs politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion.

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. Sverige har tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, menar Tanja Rasmusson.

De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer enligt Byggföretagen minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se