Bjerking tar fram underlag till Roslagsbanans nya sträcka 

Roslagsbanan planeras förlängas från Stockholms universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan vidare till T-centralen.
Roslagsbanan planeras förlängas från Stockholms universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan vidare till T-centralen. Investeringskostnaden är 7,1 miljarder kronor. Foto: Per Eriksson

Bjerking, den medarbetarägda teknikkonsulten, har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen i Stockholm att ta fram den kommande systemhandlingen för berg- och anläggningsarbeten gällande Roslagsbanans nya sträcka från Stockholms universitet till Stockholm City.

Roslagsbanan ska förlängas i tunnel från Stockholms universitet, via Odenplan till T-Centralen. Den planerade förlängningen ska göra resan snabbare mellan de nordöstra kommunerna och centrala Stockholm samt även minska trängseln i tunnelbanans röda linje norrut från T-Centralen.

”Projektet är en del av Sverigeförhandlingen som är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige”

Den nya sträckningen för Roslagsbanan kommer att gå på dubbelspår i en cirka fyra kilometer lång tunnel genom centrala Stockholm och ersätta den nuvarande sträckan från Stockholms universitet fram till stationen Stockholm Östra. Därmed ska den nya sträckningen förläggas till största delen i berg och med två nya stationer under mark vid Odenplan samt T-Centralen.

Konsultföretaget Bjerkings uppdrag är att ta fram systemhandling för berg- och anläggning och förberedelserna för arbetet påbröjades redan i januari i år. Leveransen av underlaget till järnvägsplan- och tillståndsprocesser är planerad till oktober nästa år.

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen som är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Cátia Matos på Bjerking är uppdragsledare för detta projekt. Hon har tidigare arbetat i liknande uppdrag både i Stockholm där hon arbetat med projekt som Västlänken, Ostlänken och Tunnelbanans blå och gula linje. Hon har även arbetat med totalentreprenadprojekt för Internationella entreprenörer och med systemhandling och bygghandling i tunnel- och infrastrukturprojekt runt om i världen. Förutom Cátia Matos kompetens och erfarenhet kommer följande teknikområden ingå i projektteamet: bergteknik, byggnadsverk, geoteknik, geokonstruktion, mark, hållbarhet, avvattning samt ledningssamordning.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se