Sandvik lanserar ny batterielektrisk borrigg

Sandviks nya batterielektriska konceptborrigg kan borra i en timmer på en laddning. Den har även en 180 meter lång kabel för kontinuerligt eldrift.

Det finns ett ökande fokus på utsläppsfria anläggnings- och gruvmaskiner, varför Sandvik har lanserat sin andra batterielektriska konceptborrigg för användning ovan jord. Enligt Sandvik är det den första i sin storlek som kan borra DTH-hål upp till 229 millimeter i diameter och den kombinerar den rörlighet som uppnås med den kontinuerliga drift som även kan uppnås med anslutning till elnätet.

– Industrin går i riktning mot intelligent, autonom och utsläppsfri utrustning, och därför var vi tvungna att tänka nytt när det gäller borriggarna, säger Lauri Laihanen, Vice President, R&D, Surface Drilling Division på Sandvik Mining and Rock Solutions.

DTH-riggens batteripaket ger ström för upp till en timmes borrning. Batteriet är i första hand avsett för att borra enskilda hål, medan huvuddelen av borrmönstret utförs via en 180 meter lång kabel.

Sandvik har designat kabellayouten för att vara så användarvänlig som möjligt. Kabeln dras automatiskt efter i vilken riktning riggen körs och lindas i ett lager, vilket gör den tunnare och lättare att hantera. Driftspänning på 1.000 volt hjälper till att göra kabeln lättare.

Sandvik introducerade sin mindre batterielektriska konceptborrigg för ovanjordsborrning redan i maj 2022, utvecklad för att utföra en mer hållbar borrning.

– Testning av den mindre konceptriggen hos våra kunder har varit mycket framgångsrik och gett värdefull feedback, säger Laihanen. – Vi har lärt oss mycket, och nu är det dags att överföra det vi lärt oss till gruvdrift, som har sina egna unika utmaningar.

Sandvik kommer att testa sin nyaste konceptborrigg i riktiga dagbrott i nära samarbete med sina kunder.

– Vi måste identifiera utmaningarna, lära av dem och dela med oss ​​av kunskapen, säger Lauri Laihanen. – Skiftet mot mer hållbar gruvdrift kommer att förändra hela verksamheten, och med lärdomarna från vår senaste konceptrigg kan vi hjälpa kunderna att öka värdet genom dekarboniseringsresan. Vi ser fram emot att skriva nästa kapitel i ytborrning tillsammans.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se