Byggbranschen upplever brister i kommunernas upphandlingar

Byggsektorn i Sverige ger det lokala företagsklimatet i kommunen 2023 genomsnittsbetyget 3,3 på en segradig skala. Företagen i byggbranschen efterlyser bland annat enklare upphandlingar, kortare handläggningstider och mer byggbar mark för verksamheter.

Den svenska byggbranschen ger det lokala företagsklimatet i kommunen genomsnittsbetyget 3,3 på en sexgradig skala. Det visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

– Byggbranschen förväntar sig mer av kommunerna i upphandlingsförfaranden och i dialog med beslutsfattare, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisaionen Byggföretagen.

När det gäller kommunens upphandling upplever 35 procent av företagen i byggbranschen att den är bristfällig. Endast 15 procent uppger att upphandlingarna fungerar bra eller mycket bra.

– Byggbranschen förväntar sig mer av kommunerna i upphandlingsförfaranden och i dialog med beslutsfattare, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisaionen Byggföretagen.

– Brister i upphandling är ett bekymmer som byggbranschen tvingas leva med år efter år. Vi vet till exempel att drygt hälften av Byggföretagens medlemmar deltar i offentliga upphandlingar. Andelen skulle vara betydligt högre med mindre fokus på lägsta pris och ökad förutsebarhet avseende kravställning och uppföljning, säger Tanja Rasmusson.

Samtidig är byggbranschen mer positiv än andra branscher till hur de lokala utbildningarna matchar behovet av kompetens. Tre av tio svarar ja på frågan om rätt matchning – att jämföra med genomsnittet på 24 procent.

– Behovet av fler bostäder och infrastruktur växer i takt med befolkningen. Stärkt samarbete mellan bransch och utbildningsväsende säkerställer att utbildningarna leder till kompetensen som efterfrågas. Därför är viktigt med det långsiktiga perspektivet, inte minst när konjunkturen är bister, säger Tanja Rasmusson.

Totalt svara de 6.599 företag i byggbranschen på enkäten från Svenskt Näringsliv.