Södra tillverkar pappersmassa av jordbruksrester

Efter en tid av forskning och utveckling inleder skogsägarföreningen Södra en satsning på pappersmassa tillverkad av lokala jordbruksrester och skogsråvara. Enligt Södra är satsningen i linje med Södras strategi att öka lönsamheten för föreningen medlemmar och samtidigt stötta ett mer hållbart samhälle.

Södra inleder nu en satsning på pappersmassa gjord av massaved från medlemmarnas skogsbruk tillsammans med rester från jordbruk i närheten av Södras tre massabruk i Värö, Mönsterås och Mörrum. Den nya blandningen innebär att mer pappersmassa kommer kunna skapas från varje träd som kommer ur medlemmarnas skogar, vilket ska stärka familjeskogsbrukets lönsamhet och säkerställer ett än mer resurseffektivt och cirkulärt flöde.

Jordbruksresterna ska komplettera massaveden i pappersmassan med förhoppningen om att producera en högpresterande produkt med förbättrade egenskaper.

Södra har länge utrett möjligheterna att använda jordbruksrester i produktionen av pappersmassa. Efter omfattande forskning och utveckling finns nu tekniken och kunskapen för att ta nästa steg. Vid lyckade resultat är Södras ambition att kunna producera den nya pappersmassan i större skala, men framåt väntar en tid av pilotförsök för att först utreda och verifiera tekniken och kunskapen.

– Södra och familjeskogsbruket har en lång tradition av innovation och vi är glada att föra detta arv vidare. Projektet är fortfarande i utvecklingsstadiet och vi ska nu bekräfta tekniken, men jag är stolt över hur vi kan nyttja en restprodukt för en ännu mer hållbar produktion av pappersmassa. Detta är ett viktigt steg för vår långsiktiga utveckling och konkurrenskraft, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se