Starkt Q1 för Bellman Group

© Per Eriksson, Anläggningsvärlden förlags AB.

Nettoomsättningen uppgick till 968,3 miljoner kronor (861,4), vilket motsvarar en ökning med 12,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 18,8 miljoner kronor (19,9) med en rörelsemarginal som uppgick till 1,9 procent (2.3). Enligt företaget innebär en stark finansiell flixibilitet att man möjliggör fortsatta förvärv i identifierade tillväxtregioner.

Omsättningsökningen i årets första kvartal beror i första hand på de senaste förvärven, Holmgrens Åkeri i Björklinge Och Bröderna Öhman i Älvsbyn. Affärsområde Väst, Öst och Nord ökade sin försäljning framför allt som ett resultat av större infrastrukturprojekt som Västlänken i Göteborg, Förbifart Stockholm och H2 Green Steel i Boden. Affäsområde Syd såg en viss nedgång i omsättning främst relaterat till en generell marknadsnedgång, delvis hänförlig till en vikande bostadsmarknad.

Bellman Group skriver i kvartalsrapporten att efterfrågan på koncernens tjänster fortsätter att vara stark och andelen gemensamma projekt i procent av koncernens omsättning uppgick till 24 procent under kvartalet jämfört med 16 procent för motsvarande period förra året.

– Bellman Group fick en bra start på 2023, trots global ekonomisk osäkerhet och fortsatta utmanande marknadsförutsättningar. Både omsättning och resultat visade tillväxt jämfört med föregående år. Vi ser fortsatta satsningar på stora infrastrukturprojekt i landets tillväxtregioner, inte minst i Västsverige och i Norrland, vilket ger stabilitet till vår verksamhet.

Vi har etablerat en ny organisation med fyra affärsområden som ska stötta det geografiska samarbetet ytterligare, med fokus på helhetslösningar till våra kunder. Detta är en förändring som utöver ökad effektivitet och starkare kunderbjudanden förväntas leda till ännu fler gemensamma projekt, säger Magnus Persson, vd på Bellman i en kommentar till delårsrapporten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se