Svevia tar ny position på bygg- och anläggningsmarknaden


Lansering Svevias nya varumärkeskoncept – Emma Wistrand, Svevias varumärkeschef och Sofia Eriksson, marknads- och kommunikationschef på Svevia . Foto: Rickard Kilström 2023-05-03

Svevia  har stora ambitioner för de kommande åren. Bolaget ska utvecklas och öka konkurrenskraften, bidra till ett robustare samhälle och nå hållbar och lönsam tillväxt. För att nå målen har Svevia sett över varumärket och kommunikationen.

– För att förverkliga vår nya strategiska tillväxtambition vill vi att fler ska känna till Svevia och upptäcka vårt erbjudande och vår leveransförmåga inom infrastruktursektorn. I korthet innebär det att vi under 2023 ska bli tydligare i vår roll som en viktig samhällsbyggare och arbetsgivare. Vi är alltså fortfarande specialister på väg – men vi kan och gör så mycket mer. Nu stärker vi vår position genom att vara grunden i svensk infrastruktur, berättar Sofia Eriksson, marknads- och kommunikationschef på Svevia.

Under sina fjorton levnadsår har varumärket Svevia – det gula företaget med den röda loggan tagit plats bland de stora spelarna på byggmarknaden. Med ett bredare erbjudande, ett delvis förändrat utseende och mer marknadsföring ska Svevia med ett nytt kommunikationskoncept stärka sitt varumärke ytterligare. Målbilden är ett mer välkänt och välrenommerat företag, skriver Svevia i ett pressmeddelande. 

– Med ett starkt varumärke ökar chanserna att möta nya kundsegment, ta större marknadsandelar och attrahera fler att söka sig till Svevia och till branschen, säger Emma Wistrand Svevias varumärkeschef. Vi justerar vår positionering, skruvar på vår visuella identitet och annonserar i bredare medier. Allt för att öka kännedomen om Svevia.

© Anläggningsvärlden 2023
info@anlaggningsvarlden.se