Fröodling beskars med helikopter

På granfröodlingen Ålbrunna nära Upplands Bro beskars träden nyligen med helikopter. Träd i fröodlingar beskärs regelbundet för att kottarna ska gå att nå vid skörd.

– I det här fallet var träden så pass höga att vi fick använda helikopter. Annars är det vanligast att använda traktor med sågklingor monterade på en på kran eller skylift och manuell kapning med motorsåg”, säger Curt Almqvist, förädlingsforskare på Skogforsk.

I en fröodling ingår träd från det nationella förädlingsprogram som Skogforsk driver på uppdag av staten och skogsbruket. Fröet som produceras används för plantproduktionen i skogsplantskolor.

Kopplat till helikopterinsatsen på fröodlingen i Ålbrunna, som ägs av Stora Enso och Sveaskog, finns ett projekt där olika rutiner för trädbeskärning studeras. Det gäller att hitta rätt balans mellan trädhöjden och kottsättningen, som sker högt uppe i trädkronan, berättar Curt Almqvist.

– Vi behöver beskära träden så att de inte blir så höga att vi inte når kottarna vid skörd. Samtidigt får vi inte beskära för hårt för då kan kottsättningen hämmas, säger han.

I Ålbrunna har trädkronorna kapats i olika tidsintervall och i olika längder räknat från toppen och neråt. Syftet är att ta reda på hur ofta och hur mycket träden bör beskäras.

– Vår viktigaste slutsats hittills är att träden aldrig ska kapas lägre än vad de gjordes första gången de beskars. Gör vi det tappar vi för mycket i kottproduktion”, säger Curt Almqvist.

Fröodlingen i Ålbrunna anlades 1982 och beskars 2000, 2006, 2009 och 2023. Vid den första beskärningen 2000 beskars träden till 3,5 respektive 4.5 meters höjd och vid toppningen med helikopter i år beskars de till omkring 6 – 8 meters höjd.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se