Förändringar i Ponsses koncernledning

Ponsse har utsett en ny ordförande för styrelsen. Vid dagens organisationsmöte valde Ponsses bolagsstyrelse Jarmo Vidgrén till ordförande. Juha Vidgrén, som varit ordförande för företagets bolagsstyrelse sedan 2010, kommer att fortsätta som ordinarie styrelsemedlem. Samtidigt blir Marko Mattila medlem av företagets ledningsgrupp.

Så ska skogsbränderna stoppas

60 gödseltunnor kommer att finnas i beredskap för brandbekämpning i Östergötland i sommar. Lantbrukens gödseltunnor har blivit en viktig resurs vid skogsbränder och kan användas på flera sätt - dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem.