Ökade priser på skogsfastigheter

Skogsfastighet. Foto: Per Eriksson

Prisutvecklingen på skogsfastigheter fortsätter att vara urstark. Det visar färsk statistik från fastighetsrådgivaren Svefa som sammanställt prisutvecklingen för Sveriges 21 län.

Svefa konstaterar att trots inflation, stigande räntor och en orolig omvärld så uppvisar 18 av 21 län tvåsiffrig procentuell tillväxt. Det kan jämföras med 2021 då endast 5 län kunde uppvisa tvåsiffrig utveckling.

Västernorrland, Skåne och Jämtland är de län som kan uppvisa störst procentuell ökning, 23,3, 22,0 respektive 20,6 procent jämfört med föregående år. Även sett ur ett längre perspektiv är det Västernorrland som har den största ökningen.

Priserna på svenska skogsfastigheter har under 2022 i snitt stigit med hela 14,5 procent jämfört med 2021. Prisnivåerna på skogsfastigheter har nått rekordnivåer samtidigt som den övriga fastighetsmarknaden har backat. Sett till priset i kronor så når Skåne högst och är det första länet som når drömnivån 1.000 kr/m³sk.

© Anläggningsvärlden 2023
info@anlaggningsvarlden.se