Ny rapport: Så kan byggföretagen digitaliseras mer

Next One Technology presenterar en rapport om byggföretagens digitaliseringsresa och föreslår tre steg för ökad produktivitet.

SaaS-bolaget Next One Technology har tagit fram en färsk rapport som behandlar de mindre och medelstora byggföretagens resa mot en digitaliserad vardag. I arbetet med framtagandet av rapporten var en viktig aspekt att förstå hur branschföretagen nyttjar digitala hjälpmedel för att få ut maximal affärsnytta.

Enligt Next har undersökningen mejslat ut tre logiska steg som en byggföretagare kan ta för att förbättra sitt företagande och därmed öka sin produktivitet.

Man ville undersöka hur digitala verktyg används av mindre och medelstora företag i byggsektorn, i vilka arbetsmoment och hur man uppfattar nyttan av verktygen.

– Rapporten är till både för byggbolag och branschen för samhällsbyggnad och för oss som tillhandahåller digitala systemlösningar. Vi vill veta mer om hur verktygen nyttjas och vad det innebär för verksamheten och företagarna själva, berättar Johan Jarskog, nybliven vd på Next One Technology.

Fokuset i undersökningen ligger på företag med mindre än 200 anställda.

– Transformationen av arbetsuppgifter från analogt till digitalt påverkar alla, oavsett storlek på företag, säger Johan Jarskog, vd på Next One Technology.

– Transformationen av arbetsuppgifter från analogt till digitalt påverkar alla, oavsett storlek på företag. Mindre företag kan minimera administrationsbördan och få därmed få möjlighet att växa på ett strukturerat sätt utan att behöva släppa fokus på kunden och på byggprojekten, menar Johan Jarskog.

Samtidig vill Johan belysa vikten av företag som satsar digitalt bör göra det helhjärtat och investera i system som kan växa med verksamheten. Täta byten av affärssystem kan bli kontraproduktivt eftersom det är både dyrt och tidskrävande.

Utifrån urvalet i undersökningen är det tydligt att de flesta får ur både mer och mer relevanta data tack vare löpande digital inrapportering.

– Vi ser att många fortfarande inte använder den data man samlat in i beslutsunderlag. Att digitalisera sin verksamhet, det gör man främst utifrån att man vill spara tid till andra arbetsuppgifter i verksamheten och för att skapa en mer lönsam affär på sikt. Då blir det viktigt att använda datan för framtida vidareutveckling, säger Johan Jarskog avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se