Klart med ett nytt Transportavtal

Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, som ingår i Transportföretagen, har idag tecknat ett nytt Transportavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet följer märket som industrins parter tecknat med ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent över två år. Transportavtalet omfattar cirka 4 300 företag och cirka 55 000 anställda inom åkeri- och terminalföretag.

– Den höga nivån i avtalet följer industrins märke och löper på två år, vilket visar att vi tar ansvar för den svenska lönemodellen i ett osäkert ekonomiskt läge. Det har varit tuffa förhandlingar där båda parter har fått ge och ta. Avtalet innebär utmaningar för många företag i branschen som redan kämpar med höga omkostnader. Men vi har nu nått en balanserad överenskommelse som ger oss goda förutsättningar att jobba vidare för att transportbranschen ska bli ännu mer konkurrenskraftig, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. 

Överenskommelsen innebär bland annat att det blivit en större lönedifferentiering på avtalsområdet mellan förare med olika behörighet och att det nu finns en möjlighet att utifrån en fast kompensation och utan lokal överenskommelse arbeta nattetid.

Parterna är även överens om ett gemensamt initiativ för att motverka kriminalitet och främja konkurrensneutralitet. Tillsammans ska man utreda hur företag som tar ansvar och betalar sina skatter och avgifter kan lyftas fram och även underlätta för transportköpare och varuägare att ta sitt beställaransvar. Arbetet startar med en arbetsgrupp och båda parter är måna om att nå resultat.

– Våra medlemmar betalar kollektivavtalsenliga löner, moms och skatter och det måste löna sig. Internationell konkurrens och en snabb grön omställning gör det viktigare än någonsin att seriösa företag kan stärka sin konkurrenskraft. Nu har vi ett initiativ där branschen, fack och arbetsgivare, står enade, vilket gör oss starkare i denna fråga, säger Marcus Dahlsten avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se