Kraftig tillväxt för Next

Gunilla Åberg, vd på contechföretaget Next kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2022. Både när det gller ökad omsättning, antalet anställda och utökad kundbas går företaget starkt framåt.

Linköpingsbaserade IT-företaget Next som levererar affärssystem och digitala projektverktyg för bygg- och anläggningsbranschen, lägger ett framgångsrikt 2022 bakom sig.

Framförallt när det gäller ökad omsättning, antalet anställda och en utökad kundbas går företaget starkt. Och Next passar även på att skicka med ett tips till entreprenadbranschens företag: påbörja er digitaliseringsresa nu – och kom ut stärkt ur lågkonjunkturen…

– Vi har en stark organisk tillväxt på uppåt 25 procent. Till det kommer förvärvet av svenska Byggplanen som vi genomfört under året och som både breddat vårt erbjudande och gett oss en ökad och betydelsefull kundbas, säger Gunilla Åberg, vd på Next.

Next startade även upp verksamhet på den brittiska marknaden och har börjat bygga upp en lokal kundbas. På hemmamarknaden i Sverige och Norge har man också en stadigt växande affär där nu 60.000 användare löpande nyttjar Next tjänster.

På personalsidan har Next också växt ordentligt. Företaget sysselsätter nu 120 medarbetare i fyra länder. Under förra året har ett nytt utvecklingskontor öppnat i Hanoi, Vietnamn. Syftet är att ytterligare öka utvecklingstakten utifrån de kundbehov som finns kring digitaliseringen inom bygg- och anläggningssektorn.

I september öppnade Next upp ett nytt utvecklingskontor i Hanoi, Vietnam, där det finns gott om talanger.

– För att nå våra ambitiösa tillväxtmål även framåt så har 2022 handlat mycket om att stärka vår organisation och vi fått ett antal nyckelrekryteringar på plats. Thomas Wiberg har tillträtt som ny CPO, med mångårig erfarenhet från branschen. Bente Hanasand är ny försäljningschef för Norge med bakgrund i digitaliseringsfrågor och på HR-sidan har vi stärkt upp med Johanna Axelius som People & Culture Manager, berättar Gunilla Åberg.

I oktober kom Next in på Breakits lista över Sveriges femtio mest framgångsrika SaaS-företag, ett av få inom byggkategorin.

– Driver du ett byggföretag och ligger efter i din digitaliseringsresa – då menar vi att tillfället är helt rätt att ta nästa kliv i att utveckla din verksamhet. Det kan till och med vara en fördel att starta här och nu sett till den snabba utveckling som skett kring digitala systemverktyg bara de senaste åren. Du har helt enkelt chansen att susa förbi konkurrenter som sitter med äldre teknik plus att lågkonjunkturen ger våra kunder tid till att konsolidera och effektivisera sin verksamhet, säger Gunilla Åberg, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se