Norsk vägunderhållare köper in sig i svenska Klimator

Norska Mesta väg- och driftunderhållningsföretaget köper in sig i svenska mjukvaruföretaget Klimator. Foto: Per Eriksson

Norges största vägunderhållsföretag, Mesta, köper in sig i Klimator, ett svenskt mjukvaruföretag som utvecklar teknik för att förutsäga körförhållanden på vägarna. Med big data, AI och maskininlärning skapas lokala väderprognoser och rekommenderade vinteråtgärder som plogning, saltning och spridning upp till 18 timmar i förväg.

– Mesta har stort fokus på digitalisering och har som mål att minska miljökonsekvenserna, använda resurserna smartare och öka kvaliteten. Vi kan Klimators teknik som kund och vill vara med och utveckla den vidare. Därför är det helt naturligt att också kliva in på ägarsidan, säger Marianne Bergmann Røren, vd på Mesta.

Mesta köper tio procent av det svenska vägteknikföretaget Klimator. 

– Vi får nu Mesta som en av våra större aktieägare. Det är oerhört uppmuntrande att Mesta, som är en både innovativ och värdefull kund, också investerar i Klimator och vår teknik, säger Patrik Simson, vd för Klimator.

Klimator har vägteknik baserad på sensorer, stora datamängder, maskininlärning och regelbaserade algoritmer. Sedan 2020 har Mesta testat lösningen i flera projekt och ingick i december 2022 ett fyraårigt avtal med företaget för användning i alla relevanta kontrakt inom drift och underhåll.

Mesta köper in sig i Klimator i en riktad nyemission av 2,9 miljoner aktier till ett pris av tv svenska kronor per aktie. Totalt 5,8 miljoner kronor. Klimator är noterat på Nasdaq First North Growht Market och har ett börsvärde på46 miljoner kronor.

Klimator har bland annat utvecklat Road Status Information (RSI), en programvara för vintervägunderhåll. Lösningen använder sig även av genomförda vinterdriftsåtgärder vid beräkning av körförhållanden.

– Vi underhåller över 21.000 kilometer vintervägar. Vi ser stora möjligheter i den här tekniken eftersom den både kan bidra till ökad säkerhet och framkomlighet för trafikanter, samtidigt som vi får en ökad hållbarhet genom att minska saltanvändningen och körda kilometer, säger Kristin Folge, direktör för drift och underhåll på Mesta.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se