Det våras för maskinell plantering, men det finns flaskhalsar

Plantma X är ett projekt som drivs av Platma X AB, Holmen, Sveaskog och SCA. Det är en vidareutveckling av Silva Nova. Foto: Plantma X, pressbild.

Flera pågående projekt kan leda till planteringsmaskinens genombrott, men fortfarande den stora flaskhalsen med anpassad logistik kring själva plantorna.

Mekaniseringen av avverkning, terrängtransport och markberedning har haft stor betydelse för skogsbrukets produktivitetsutveckling det senaste halvseklet. Plantering utförs dock fortfarande med i stort sett samma metoder som för 50 år sedan, det vill säga helt manuellt. Trots att arbete med olika lösningar för maskinell plantering pågått sedan 1960-talet har ännu ingen maskin fått något definitivt genombrott på marknaden.

Tekniska barnsjukdomar i kombination till billig utländsk arbetskraft sedan slutet av 1990-talet har bidragit till att nästan 99 procent av planteringen fortfarande utförs manuellt. Osäkrare tillgång till billig arbetskraft har dock åter blivit en anledning till att påskynda utvecklingen med en mekaniserad plantsättning. Den snabba utveckling inom automation öppnar också för nya möjligheter med helt automatiserad plantering.

Idag pågår tre parallella projekt som skulle kunna leda till framtidens planteringsmaskin. För att nå framgång krävs dock att flaskhalsen med plantleverans och plantsystem kan lösas.  Planteringsmaskinernas produktivitet är helt beroende av plantsystem anpassade för maskinell plantering och sådana utvecklas inte på plantskolorna så länge marknaden för dessa system är för liten. Plantskolorna använder många olika odlingssystem, alla med olika storlek och positioner av plantor i kassetter eller lådor, vilket försvårar en rationell omlastning till planteringsmaskinen.

I ett projekt finansierat av Skogforsks forskningsprogram Driftsystem identifierades problem med dagens plantlogistik, följt av några förslag på lösningar och utvecklingspotentialer.

Efter ett 20-tal år med sparsam utveckling har tre parallella utvecklingsprojekt med maskinell plantering startat upp i Sverige. Plantma X är i huvudsak en vidareutveckling av Silva Nova, som utvecklades under 1980 och 1990-talet, och projektet drivs i samarbete mellan Plantma X AB, och skogsbolagen Holmen, Sveaskog och SCA. BraSatt är ett projekt som drivs av skogsägarföreningen Södra. Målet är att utveckla en helt självgående maskin som ger god plantöverlevnad och är skonsam för både människa och mark. Det närmaste målet är att ta fram en prototyp som kan testas i fält under detta år.

Autoplant är ett Vinnova-finansierat projekt med många aktörer. Målet är en autonom plantering, där planteringspunkterna väljs med avancerad bildbaserad teknik med artificiell intelligens, något som också utnyttjas i de andra projekten.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se