Stort missnöje med underhållet av landets vägar

6 av 10 bilister missnöjda med vägunderhållet. Störst problem upplever bilisterna med mindre landsvägar, följt av större landsvägar och kommunala vägar.
6 av 10 bilister missnöjda med vägunderhållet. Störst problem upplever bilisterna med mindre landsvägar, följt av större landsvägar och kommunala vägar. Det visar en undersökning som M Sverige gjort. Foto: Per Eriksson

Endast 30 procent av Sveriges bilister anser att underhållet av landets vägar fungerar bra där de bor. Det framkommer i en enkätundersökning med över 4.000 svar som konsumentorganisation för bilister, M Sverige, tidigare Motormännen, gjort bland sina medlemmar. Störst problem upplever de som svarat på enkäten med potthål, sprickbildningar och ojämnheter med vattenansamlingar.

Nästan 60 procent av de svarande tycker att vägunderhållet fungerar dåligt, medan 12 procent anser att det fungerar varken bra eller dåligt.

– Bilisterna har tydligt märkt av konsekvenserna av det eftersatta vägunderhållet denna vinter. På många håll har inte vinterväghållningen fungerat tillfredsställande och nu på senvintern har potthålen visat sig på nästan varenda väg. Allt detta kan inte skyllas på vädret, utan politikerna bör ta sig en allvarlig funderare över hur det gemensamma vägnätet förvaltas, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på M Sverige.

”Bilisterna har tydligt märkt av konsekvenserna av det eftersatta vägunderhållet denna vinter.”

Störst problem upplever bilisterna med mindre landsvägar, följt av större landsvägar och kommunala vägar. Situationen på de stora Europavägarna och det enskilda vägnätet är bättre.

– Det är på landsvägar utanför storstäderna som den relativa risken att omkomma eller skadas allvarligt är som störst. Dessa vägar har prioriterats ned när pengarna inte räckt till och är i högre utsträckning slitna, ojämna och farliga, menar Tony Gunnarsson.

Nästan 10 procent av de svarande uppger att de nyligen råkat ut för en fordons- eller personskada till följd av dåligt vägunderhåll.

– Ett eftersatt underhåll har gjort att var tredje väg bedöms vara i dåligt skick. När staten sparar in på vägunderhållet får bilisterna betala genom försäkringspremier och fordonsreparationer. Störst negativa effekter märks på landsbygden, säger Tony Gunnarsson avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom vägunderhåll

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se