Miljardkontrakt till Peab

Peab erhåller vägkontrakt för drygt en miljard kronor.
Peab erhåller vägkontrakt för drygt en miljard kronor. Totalt rör det sig om 6 070 kilometer statlig väg som kommer att underhållas av Peab de kommande fyra åren.

Peab har tecknat fem driftkontrakt gällande vägunderhåll för Trafikverket. Sammantaget rör deig om över 600 mil statlig väg som ska underhållas av Peab de komande fyra åren med option på ytterligare två år. Sammanlagt har kontraktet ett totalt värde på 1.061 miljoner kronor.

Det statliga vägnätet i Sverige är indelat i geografiska områden där varje område består av 55 till 175 mil väg. Peab har tilldelats kontrakt för basunderhållet av vägnätet på driftområde Krokom, Malung, Dalsland, Enköping och Kalmar. Uppdraget som Trafikverkets driftentreprenör för driftområdena startar den 1 september 2024 och sträcker sig över fyra år med möjlighet till en förlängning på ytterligare två år. Totalt har Peab driftuppdrag för 22 av Trafikverkets vägdriftområden och är därmed en av de största aktörerna inom marknaden för drift och underhåll av statliga vägar.

”Som vägentreprenör åt Trafikverket ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget och utföra löpande inspektioner och åtgärder”

– Att vara delaktig i att vi har säkra och framkomliga vägar i Sverige är ett viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare och något vi är mycket stolta över. Som vägentreprenör åt Trafikverket ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget och utföra löpande inspektioner och åtgärder för att ta hand om vägarna, säger Berth Larsson, regionchef på Peab. 

I Dalsland och Kalmar har Peab skött driften av vägnäten under flera år och får nu alltså fortsatt förtroende i dessa driftområden. Samtliga kontrakt är på fyra år med option på ytterligare två år. Projekten orderanmäls i det första kvartalet 2024.

Här kan du läsa fler nyheter inom vägar och vägarbeten

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se