”Bygginvesteringarna vänder upp nästa år”

Bygginvesteringarna i Sverige kommer att peka nedåt i år.
Bygginvesteringarna i Sverige kommer att peka nedåt i år. Det uppger Byggföretagen i en färsk prognos och branschorganisationen ser att investeringarna backar med fem procent under 2024. Under 2025 väntas dock en bredare återhämtning över i princip hela Sverige. Tillväxten i investeringar väntas då bli omkring fyra procent.

De kommande räntesänkningarna väntas tina upp bostadsbyggandet som kommer öka marginellt under nästa år. Det uppger branschorganisationen Byggföretagen i en färsk prognos som också prognostiserar en ökning från 25.600 påbörjade bostäder i år till cirka 30.000 under 2025.

– Det är en liten ökning från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen. Det är långt upp till taknocken, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen menar att antalet påbörjade bostadsrätter ökar under innevarande år. Småhus- och hyresrättsbyggandet vänder upp först nästa år.

– Tvärniten i bostadsbyggandet har gjort att vi tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Det krävs fortfarande politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, förklarar Catharina Elmsäter-Svärd.

”Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen”

När man tittat byggande av lokaler och anläggningar är läger något ljusare än det är för bostäder. Byggföretagen prognostiserar att bygginvesteringarna i lokaler och anläggningar ökar med drygt fem procent. Från 404 miljarder kronor 2023 till 424 miljarder kronor 2025. Dessutom driver den gröna omställningen investeringarna i lokaler och energi, medan behovet av mer kapacitet för person- och godstrafik kommer gynna järnvägsinvesteringarna.

Anläggningsinvesteringarna steg med 6 procent under 2023. Det var en bred och tydlig uppgång, där de privata investeringarna ökade med 7 procent och de offentliga med 5 procent.
Anläggningsinvesteringarna steg med 6 procent under 2023. Det var en bred och tydlig uppgång, där de privata investeringarna ökade med 7 procent och de offentliga med 5 procent. I år sjunker dock investeringarna på grund av minskade offentliga satsningar på transportinfrastruktur.

– När även bostadsbyggandet tar fart, så tar hela Sveriges tillväxt fart. Då kan vi skapa ännu större reformutrymme för att möta behoven kopplade till klimatanpassning och ökad beredskap, menar Catharina Elmsäter-Svärd. 

Uner året kommer sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen utvecklas negativt under prognosperioden. Detta på grund av det låga bostadsbyggandet. Antalet sysselsatta förväntas minska med 4.000 personer, från 381.600 till 377.600 under 2025.

antalet påbörjade lägenheter och flerbostadshus, småhus, graf

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning.

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se