SBMI kallar till branschdag 11 april

Lisa Sennström, hållbarhetschef på sveriges bergmaterialindustri, sbmi
Publiken lyssnar till Lisa Sennström, hållbarhetschef SBMI, under branschdagen 2023. Foto: Pia Nordlander

Den 11 april bjuder branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) till branschdag på Stockholm Waterfront för föreningens medlemmar. Fokuset kommer i första hand att ligga på materialförsörjning och hållbarhet. 

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer delta och ger sitt perspektiv på vikten av bergmaterialförsörjning utifrån ett krisberedskapsperspektiv och Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU berättar om myndighetens roll i samhällets bergmaterialförsörjning.

– För att fortsätta hålla den höga standard som bergmaterialindustrin gör idag och samtidigt utvecklas är branschdagar viktiga. SBMIs branschdagar är branschens mötespunkt där vi utbyter tankar och informerar om utvecklingstrender i samhället. Bergmaterialindustrin utgör en viktig försörjningsfunktion för hela samhället, och i det nya säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i, och med Sveriges NATO-medlemskap är det extra viktigt att vi samverkar både inom branschen och med relevanta myndigheter säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

”Vår branschdag är en viktig del i arbetet för en stark och hållbar bergmaterialindustri”

Från Arbetsmiljöverket kommer kommunikatören Anna-Carin Carlsson med en presentation av vad som kommer att gälla för bergmaterialindustrin när nya regelstrukturer träder i kraft från årsskiftet- Även naturvårdsverket deltar med en presentation om täktvägledning som just skickats på remiss till branschen.

– Vår branschdag är en viktig del i arbetet för en stark och hållbar bergmaterialindustri där alla delar av branschen samlas och utbyter erfarenheter. Bergmaterialindustrin är en bransch i förändring där kunskapsutbyte mellan aktörer är en viktig del i utvecklingen för en hållbar bergmaterialindustri, säger Mårten Sohlman, avslutningsvis.

Anmäl dig till branschdagen här

Här kan du läsa fler nyheter om bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se