Ny sågkedja från Oregon

såkkedjan oregon 24ap

För att möta en ökad efterfrågan på kedjor till små beskärningssågar lanserar nu Oregon sågkedjan 24AP. Kedjan är utformad för precisionsbeskärning där sågsnittets kvalitet och jämnhet spelar störst roll. 

– 24AP går snabbt in i snittet, kräver minimal tillförd kraft och lämnar ett rent och jämnt sågsnitt även på grenar med mindre diametrar, säger Dan Nordström, produktchef på Oregon Tool Sweden.

”24AP går snabbt in i snittet, kräver minimal tillförd kraft och lämnar ett rent och jämnt sågsnitt”

Kedjetypen används på små batteri- och bensindrivna motorsågar, grenkapsågar och stångsågar, utformade för kedjedelningen ¼” och spårbredd 1.1mm.

Målgrupper är i första hand arborister, parkarbetare och villaägare. Den nya kedjan finns tillgänglig hos Oregons återförsäljare från mitten av april.

Faktaruta sågkedja oregon 24ap

Här kan du läsa fler nyheter om skogsredskap

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se