Transportföretagen: Sveriges vägar klarar inte Natos krav


Enligt Branschorganisationen Transportföretagen har underhållsskulden på det svenska vägnätet ökat
Enligt Branschorganisationen Transportföretagen har underhållsskulden på det svenska vägnätet ökat mellan 2022 och 2023, från 16,5 miljarder till 19,1 miljarder. Foto: Per Eriksson

Underhållsskulden för det svenska vägnätet ökade mellan åren 2022 och 2023 från 16,5 miljarder kronor till 19,1 miljarder kronor. Hela 11 procent av de statliga vägarna var i mycket dåligt skick förra året. Det visar branschorganisationen Transportföretagens årliga analys över tillståndet på landets statliga vägnät.

Det är fjärde året i rad som Transportföretagen presenterar analysen av hur landets statliga vägar mår i rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Analysen, som uppges vara den enda i sitt slag, visar tydligt att pengarna som går till underhåll av vägnätet inte räcker för att minska underhållsskulden att växa.

”Det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan för det svenska vägnätet.”

Marcus Dahlsten, vd på branschorganisationen Transportföretagen.
Marcus Dahlsten, vd på branschorganisationen Transportföretagen.

– Om vi fortsätter med dagens medel till vägunderhåll förväntas underhållsskulden öka från 19,1 miljarder kronor till 46 miljarder kronor 2033 enligt analysen och andelen mycket dåliga vägar öka från 11 procent 2023 till 25 procent 2033, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Att åtgärda dåliga vägar är betydligt dyrare än att utföra preventiva åtgärder och därmed behöver budgeten öka ännu mer i framtiden än vad tidigare analyser visat för att kompensera för uteblivet förebyggande underhåll.

-Sveriges Natomedlemskap har gett ytterligare ett argument till varför vi behöver satsa mer på underhållet. Vår analys visar att vårt svenska vägnät, som är byggt av generationer före oss, inte lever upp till de krav som Natomedlemskapet ställer på oss. Det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan för det svenska vägnätet med målet att halvera underhållsskulden till år 2030, säger Marcus Dahlsten, avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter om vägar och infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se